8. Natuur.

Natuur en groen zijn essentieel. Essentieel voor zowel mens als dier en essentieel voor de leefbaarheid van De Ronde Venen. Het is wetenschappelijk bewezen dat de aanwezigheid van groen bevorderlijk is voor de gezondheid. D66 staat voor voldoende groen. D66 heeft de afgelopen raadsperiode flink bijgedragen aan het verbeteren van het openbaar groen in onze gemeente. Groen draagt bij aan de biodiversiteit en groen vermindert hittestress. Daarnaast is groen essentieel voor de gezondheid en het welbevinden van de inwoners van onze gemeente. D66 vindt het noodzakelijk dat de gemeente blijft investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte door parken te verbeteren, door bomen te planten, door bermen in te zaaien en door minder te maaien.

Ruimte voor groen, water en recreatie

We zijn zuinig op de natuurgebieden. Tegelijkertijd wil D66 het aantrekkelijk maken om, met respect voor de natuur, te recreëren in het groen, bijvoorbeeld door duurzame horecafaciliteiten te realiseren op de zandeilanden van de Vinkeveense Plassen en bij fort Abcoude.
 
De Vinkeveense Plassen zijn onze groene parel. Een gebied waar waar recreatie, wonen en natuur samenkomen. De gemeente is al 10 jaar bezig met een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Deze periode moet dit plan, waarin alle belangen voldoende zijn afgewogen en in balans zijn, er dan eindelijk komen. D66 maakt zich sterk voor het behoud van natuur, maar zonder de financiële stimulans van extra recreatie is natuurbehoud niet altijd haalbaar. Betaald parkeren aan de zandeilanden kan dienen als inkomstenbron. Inkomsten waarmee behoud van natuur en onderhoud van de Plassen kan worden betaald. Het legaliseren van bestaande bebouwing kan alleen zolang dit samengaat met de natuurwaarde van de Plassen. D66 wil dat er gehandhaafd wordt op illegale bebouwing.
 
Het Abcoudermeer en de forten in Abcoude en Amstelhoek zijn andere bijzondere plekken in onze gemeente. Deze plekken kunnen meer toegankelijk gemaakt worden.

De kernpunten van D66

 • Behoud van natuur en recreatie op en rond de Vinkeveense Plassen.
 • Zone langs Botshol en Vinkenrust vrijhouden van bebouwing.
 • Om in aanmerking te komen voor legalisering dient bestaande bebouwing aan alle eisen te voldoen. Zonder dat dit voor de gemeente extra kosten met zich mee brengt.
 • Op de zandeilanden wordt betaald parkeren ingevoerd, gekoppeld aan betere fietsbereikbaarheid en openbaar vervoer voor inwoners van De Ronde Venen.
 • Kleinschalig recreatief gebruik Abcoudermeer veiliger maken door de aanleg van grote steigers.
 • Gebruik en exploitatie forten faciliteren in samenspraak met de provincie.
 • Stimuleren van aanleg van meer tiny forests en het uitbouwen van de blije bijen route.
 • Agrariërs stimuleren tot het divers inzaaien van (braakliggende) gronden.
 • Het compenseren van het Roekenbos achter de P&R strook bij Abcoude.
 • Meer groen in de dorpen door parken te verbeteren.
 • Inheemse bloemen en planten langs de wegen, belangrijk voor de biodiversiteit