4. Dienstverlening.

Een fijne plek om te wonen is voor D66 dan ook een plek die goed wordt bestuurd. Inwoners merken dat doordat de gemeente werkt aan zaken die voor hen belangrijk zijn. Het is bijvoorbeeld eenvoudig om contact te leggen met de gemeente. Gemeentelijke procedures zijn eenvoudig en inwoners worden geholpen die procedures te doorlopen. De gemeente communiceert open en eerlijk met inwoners. Plannen die invloed hebben op de leefomgeving worden zo snel mogelijk kenbaar gemaakt aan de betrokkenen zodat er voldoende ruimte is voor inspraak en eigen initiatieven.

De gemeente is er voor de inwoners

Om te kunnen volgen hoe de dienstverlening van de gemeente wordt ervaren willen wij dat er regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken plaatsvinden en dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de kwaliteit van dienstverlening. De gemeenteraad moet zich medeverantwoordelijk voelen voor deze dienstverlening. De raad houdt bij haar plannen rekening met de uitvoerbaarheid ervan. 
 
D66 vertrouwt op de kracht van mensen onderling. Er is veel te winnen als die kracht meer ruimte krijgt en waar nodig een handje wordt geholpen door de gemeente. Inwoners weten hoe onze gemeente leefbaarder te maken is. Inwoners hebben expertise en kennis. D66 vindt dat de gemeente inwonersinitiatieven meer moet ondersteunen. Dit kan door een adviserende rol in te nemen, door kennis te delen en door partijen te verbinden.
 
D66 wil verder gaan dan ondersteunen door een “right to challenge” in te voeren. Dit is het recht van bewoners en instellingen om de overheid uit te dagen als zij taken beter, slimmer of goedkoper kunnen uitvoeren. Samen bepalen we de spelregels – bijvoorbeeld een budget- of buurtrecht. Vooral op het gebied van groenonderhoud, duurzaamheid en wonen zien wij voldoende mogelijkheden.
 
Een deel van het gemeentehuis bevindt zich in slechte staat en zal verbouwd moeten worden. Dit is de kans om deze plek in het centrum van Mijdrecht een meer algemeen doel te geven. D66 wil een locatie waar inwoners niet alleen de gemeente maar ook elkaar ontmoeten. Een plek waar het prettig werken en verblijven is. Een plek die het Raadhuisplein in Mijdrecht versterkt.

 De kernpunten van D66

  • D66 staat voor een mensgerichte gemeente; de bedoeling van wet- en regelgeving staat centraal, niet de letter van de wet, zo is er oog voor de menselijke maat. Iedereen moet kunnen meedoen in onze gemeente.
  • De gemeente is zowel digitaal als op locatie benaderbaar.
  • Inwoners krijgen een reactie op vragen en weten wat ze kunnen verwachten.
  • De klanttevredenheid wordt na contact uitgevraagd bij de inwoner.
  • Het werkcentrum aan de Hoofdweg kan als kantoorlocatie worden gebruikt om meer ruimte te creëren aan het Raadhuisplein.
  • Bibliotheek en het Servicepunt vinden een plek in het gerenoveerde gemeentehuis.
  • Door horeca en cultuur toe te voegen in de vleugel van het gemeentehuis die grenst aan het Raadhuisplein, wordt het gebouw onderdeel van het winkelgebied.