3. Klimaat.

Het voortbestaan van onze planeet, de toekomst van onze kinderen en de toekomst van alle daaropvolgende generaties zijn afhankelijk van ons. Afhankelijk van onze inzet om nu, en niet morgen, te verduurzamen. D66 steunt de doelstelling van de gemeente De Ronde Venen om uiterlijk in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Dit is een kostbare maar simpelweg noodzakelijke investering in onze toekomst.
 
Deze noodzakelijke ambitie moet niet alleen door de gemeente maar ook door inwoners en bedrijven worden gerealiseerd. Iedereen kan energie besparen. Kleine besparingen moedigen bovendien aan tot grote besparingen. Energiezuinig leven wordt gestimuleerd door collectieve inkoop van, bijvoorbeeld, isolatie, zonnepanelen, warmtescans en besparingsadvies en door ondersteuning van initiatieven als Energieke Ronde Veners en Energiek Abcoude en Baambrugge. De gemeente moet inwoners inspireren en stimuleren om energiezuinig te leven.

Duurzaamheid blijft prioriteit

Via de Regionale Energiestrategie (RES) werkt de gemeente samen met omliggende gemeente in het realiseren van de energietransitie en vindt afstemming met Tennet en Stedin plaats over de overbelasting van het netwerk. De gemeente moet hier actief aan bijdragen. Dit helpt om onze ambitie te realiseren. 
 
Afval is geen eindstation maar materiaal op weg naar een nieuw leven. Daarvoor is het noodzakelijk om afval te scheiden. Het zelf scheiden van afval is efficiënt en draagt bij aan bewust omgaan met grondstoffen.
 

De kernpunten van D66

 • Innovaties op het gebied van de energietransitie volgen wij op de voet, richting een volledige klimaatneutrale samenleving spelen zij een belangrijke rol.
 • De gemeenteraad heeft de vorige periode gekozen windmolens uit te sluiten, hiervoor is een heel breed inspraaktraject gevolgd. Op langere termijn moet deze keuze opnieuw worden bekeken samen met de inwoners als de nieuwe landelijke normen over wind gereed zijn. Windenergie heeft nu geen prioriteit.
 • Nu windenergie op land voorlopig geen optie is wil D66 dat op bedrijfsterreinen en op agrarische terreinen actief gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om kleinere windmolens – tot 20 meter- te plaatsen.
 • Bewoners moeten voor tenminste 50% eigenaar worden van nieuwe zonnevelden, zoals afgesproken in het klimaatakkoord. Zo kunnen bewoners meebeslissen en kan ervoor gezorgd worden dat burgers, lokale bedrijven en de directe omgeving niet alleen van de opgewekte energie profiteren, maar ook van de financiële opbrengst.
 • We plaatsen zonnepanelen na afweging van belangen onder leiding van een gebiedsregisseur. 
 • D66 wil dat de gemeente de mogelijkheden voor aardwarmte blijft onderzoeken.
 • Het gebruik van de fiets voor korte en lange afstanden draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en daarom moet het gebruik van de fiets gestimuleerd worden, onder meer door te zorgen voor goede fietspaden binnen en tussen de kernen en voor oplaadpunten voor de elektrische fiets.
 • We stimuleren de opvang van regenwater in een regenton, hiervoor komt de gemeente met een actie.
 • De gemeente let bij de inkoop van diensten of goederen op de gebruiksduur en kwaliteit en minder op de laagste prijs.
 • Papier en Groente-, Fruit-,Tuinafval en Etensresten (GFT+E) worden aan huis gescheiden, hiertoe wordt maximaal ingezet op communicatie.
 • Plastic (PMD) wordt los opgehaald zolang de kosten hiervoor lager zijn en de milieubaten hoger. De ontwikkelingen op dit vlak houden we in de gaten.
 • Afval scheiden is belangrijk en moet worden beloond. Daarom moeten er aparte tarieven voor grote en kleine containers komen. Dit is een goede eerste stap om afval scheiden te belonen maar hoge uitvoeringskosten te voorkomen.
 • Het afvalbrengstation in Abcoude gaat één dagdeel per week meer open en het afvalbrengstation in Mijdrecht is ook tijdens lunchtijd open.