2. Onderwijs.

Goed onderwijs is het fundament van een vrije samenleving. Een samenleving waar iedereen welkom is. Een samenleving waar mensen toekomst naar eigen inzicht vormgeven. Een leven lang leren is noodzaak in een voortdurend veranderende wereld. Onderwijs is de basis voor een sterke, duurzame en wendbare samenleving.

Beeld: d66

Een goede start

Goed onderwijs in de Ronde Venen vereist een betrokken gemeente. Die betrokkenheid uit zich in een krachtige investering. De gemeente zorgt voor onderwijs met gelijke kansen voor iedereen. Ook in het onderwijs laten we niemand vallen.
 
Goed onderwijs vereist een goed schoolgebouw. Dit gebouw is het fundament voor een inspirerende gemeenschap van leraren, leerlingen en ouders. Een goed binnenklimaat en voldoende ruimte om de onderwijsplannen uit te voeren zijn noodzakelijk. D66 hecht daarom waarde aan uitvoering van het Integrale Huisvestingsplan en het duurzaam renoveren van schoolgebouwen.
 
De arbeidsmarkt heeft behoefte aan technici en vakmensen voor het realiseren van de klimaattransitie. In de Ronde Venen is onvoldoende techniekonderwijs aanwezig. D66 zet zich in voor techniekonderwijs, waar mogelijk in samenwerking met het bedrijfsleven.

De kernpunten van D66

  • D66 vindt dat de school in de Hoef behouden moet blijven, ook als hiervoor een bijdrage vanuit de gemeente nodig is.
  • Realiseren van meer integrale kindcentra, zoals het nieuwe Hoflandcomplex in Mijdrecht, waarbij opvang op school kan plaatsvinden.
  • Buitenschoolse opvang in samenwerking met sportverenigingen wordt aangemoedigd, zowel om kinderen meer te laten sporten als de sportverenigingen te ondersteunen.
  • Het integraal huisvestingsprogramma dat op dit moment samen met scholen wordt gemaakt moet worden vastgesteld, hiermee geven we de scholen zekerheid over investeringen in huisvesting.
  • Scholen worden klimaatneutraal gebouwd, hierdoor zijn ze voorbereid op de toekomst en dit zorgt ervoor dat scholen minder geld besteden aan energie waardoor er meer geld kan worden besteed aan onderwijs.
  • Voor scholen die niet snel aan de beurt zijn voor (her)nieuwbouw wordt maximaal ingezet op duurzaamheid door onder meer zonnepanelen op het dak.
  • Duurzaamheid op scholen stimuleren als voorbeeld voor leerlingen en ouders.
  • De gemeente draagt bij aan de voorlichting op scholen op het gebied van drugs en alcohol.
  • De gemeente stimuleert techniekonderwijs op scholen, onder meer door bij te dragen aan technet om de uitwisseling tussen scholen te borgen op dit gebied.