11. Veiligheid.

Veiligheid is voor iedereen anders. Bij het woord veiligheid denkt men dikwijls direct aan het voorkomen van criminaliteit zoals inbraak, diefstal, vandalisme en drugshandel. Wat D66 betreft gaat veiligheid over meer. Veiligheid bestaat ook uit een zichtbare wijkagent, uit buren die oog voor elkaar hebben, uit veilige oversteekplekken en uit voorlichting voor jong en oud. D66 zet zich breed in voor veiligheid. Zo zijn Dick Bruna verkeersborden bij scholen neergezet, is handhaving op de Vinkeveense plassen een constant agendapunt en is er continue aandacht voor preventie.

Beeld: TK

Veilig wonen, werken
en leven

Het houden van toezicht en het handhaven van de orde is een belangrijke taak en bevoegdheid van de overheid. Wij vinden dat handhaving te weinig aandacht krijgt en dat het belang van handhaving wordt onderschat. Bepaalde regels mogen geen dode letter worden: op de naleving ervan moet worden toegezien en waar nodig moet de naleving worden afgedwongen. Kleine vergrijpen zijn geen uitzondering. Gebrek aan handhaving leidt uiteindelijk tot verlies van geloofwaardigheid. Om voldoende te kunnen handhaven moet het aantal BOA’s worden uitgebreid.
 
Handhaven is een taak van de gemeente maar kan in samenspraak met inwoners. D66 wil dat de gemeente een handhavingsplan maakt met betrokkenheid van inwoners. Op die manier sluit toezicht en handhaving aan bij de behoefte van inwoners. Dit draagt bij aan het gevoel van veiligheid. Klachten van inwoners zijn hierbij waardevolle input. De inzet van camera’s kan bijdragen aan het gevoel van veiligheid maar privacybelangen wegen ook zwaar. De coffeeshop in Mijdrecht voorziet in een behoefte en verlaagt het risico op straatverkoop. Om de situatie verder te verbeteren vinden we dat gereguleerde wietteelt op termijn toegestaan moet worden en de gemeente volgt pilots op dit gebied.

Veiligheid. De kernpunten van D66

  • Voorlichting en preventie hoog op de agenda, voorkomen is beter dan genezen.
  • Elke school ligt in een veilig verkeersgebied.
  • Inwoners spelen een belangrijke rol bij het gevoel van veiligheid. De gemeente moet ze hierbij ondersteunen.
  • Jongeren die crimineel gedrag vertonen of overlast veroorzaken moeten individueel begeleid en gecoacht worden. De gemeente stelt hier middelen voor beschikbaar.
  • Het met inspraak van de inwoners opstellen van een meerjarig handhavingsplan.
  • Het publiceren van een overzicht van de resultaten van toezicht en handhaving (naar het voorbeeld van de gemeente Amstelveen).
  • Handhaving is noodzaak, ook voor kleine vergrijpen zoals verkeersovertredingen.
  • Zolang cameratoezicht daadwerkelijk bijdraagt aan de veiligheid zijn wij voorstander maar steeds moet rekening worden gehouden met privacybelangen.
  • Gereguleerde wietteelt toestaan; de komende periode blijft D66 de pilots in andere gemeenten volgen.