10. Ondernemen.

De Ronde Venen is een fijne plek om te wonen en dus ook een fijne plek om te werken en te ondernemen. De Ronde Venen moet een duurzame en aantrekkelijke vestigingslocatie blijven. Zowel voor de huidige bedrijven als voor nieuwe ondernemingen binnen de gemeente.
 
De gemeente heeft een faciliterende en verbindende rol. De Ronde Venen ligt tussen Amsterdam en Utrecht in. Het is belangrijk om warme banden met beide regio’s aan te houden, zowel om eigen doelen te bereiken als ondernemers te kunnen ondersteunen. Niet de regels maar de ondernemers staan daarbij centraal. Ondernemers bepalen in onze gemeente hun eigen openingstijden, ook op zondagochtend, en bedrijventerreinen zijn veilig en toegankelijk.

Beeld: D66

een plek om te werken

Een goed winkelaanbod draagt bij aan de leefbaarheid van onze dorpen. Bij leegstand maakt de gemeente samen met bewoners, pandeigenaren en ondernemers een plan om tot invulling te komen. In dat plan is aandacht voor de woonfunctie, het winkelaanbod, ontmoetingsplekken en cultuuraanbod.
 
Ondernemers op het bedrijventerrein van Mijdrecht hebben behoefte aan uitbreiding. De gemeente moet zich hiervoor inzetten. In samenwerking met de Provincie en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) kan het bedrijventerrein worden her-ontwikkeld. Nabij de stationslocatie is ruimte voor woningbouw en op andere plaatsen is een plek voor nieuwe innoverende bedrijven.
 
D66 streeft naar een gemeente die sociaal ondernemerschap stimuleert. Een sociaal ondernemer is een ondernemer die financieel op eigen kracht draait en daarbij een maatschappelijk belang dient. Voor de gemeente zijn sociaal ondernemers bondgenoten bij de aanpak van allerlei maatschappelijke problemen. Sociaal ondernemers vernieuwen de samenleving en bieden innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken in zorg, veiligheid en leefbaarheid, arbeidsparticipatie, voedsel- en energievoorziening. Het is niet makkelijk om sociaal ondernemers ruimte en ondersteuning te geven. De gemeente heeft een voortrekkersrol. Deze rol kan ze invullen door, bijvoorbeeld, de schoonmaak laten doen door een bedrijf dat werkt met mensen met een arbeidsbeperking, en catering inkopen bij een cateraar die lokale, duurzaam geproduceerde producten verkoopt.
 
Ondernemen. De kernpunten van D66:

  • Uitbreiding bedrijventerrein Mijdrecht ondersteunen, onder de voorwaarden dat er wordt herontwikkeld.
  • Het parkeerprobleem op het bedrijventerrein van Abcoude oplossen
  • Voor dorpen met leegstaande panden komt verbeteringsplan dat wordt uitgevoerd.
  • In aanbestedingen en subsidieverlening is de zogenaamde ‘social return’ een criterium: dat wil zeggen dat de gemeente potentiële leveranciers en instellingen toetst en selecteert op basis van maatschappelijke betrokkenheid.