Nieuws uit de fractie over de begroting 2023

Joanne Freeve vertelt over de activiteiten van de fractie van de afgelopen maand, waaronder de vaststelling van begroting 2023 en ze blikt vooruit op de komende periode.

Beeld: Marlies Wessels

Begroting 2023 goedgekeurd

Afgelopen maand stond in het teken van de begroting voor 2023. Een belangrijk moment waarin we keuzes maken voor komend jaar. Er lag een begroting voor met een positief resultaat voor de komende jaren. Dit betekent dat we als gemeente komende jaren tegenvallers op kunnen vangen en er ruimte is om investeringen te doen die wij noodzakelijk vinden. Voorbeelden hiervan zijn het opknappen van scholen, het onderhouden van dorpshuizen, verbeteren van de infrastructuur en het (ver)bouwen van het gemeentehuis.

Als D66 de Ronde Venen hebben we in samenwerking met andere partijen nog drie aanpassingen gedaan aan de begroting:

  • Noodfonds voor mensen die door hoge kosten in de knel komen. Inwoners hebben soms geen recht op wettelijke regeling maar komen door ongekende hoge kosten toch in de knel. We stellen een fonds van €200.000 beschikbaar om ervoor te zorgen dat mensen geholpen kunnen worden.
  • Update route naar een klimaat neutrale gemeente in 2050. In 2024 evalueren we de huidige route. Het doel voor 2050 staat en dat is een enorme uitdaging nu wij als gemeente hebben besloten geen windmolens te plaatsen en het energienet overbelast is. We moeten dus bepalen wat we wel kunnen doen.
  • Herijken subsidiebeleid. We besteden €6.500.000 aan subsidies voor voorzieningen zoals cultuurinstellingen, sportclubs en hulpverleners. Door hogere kosten lopen we het risico dat het voorzieningenniveau daalt. Daarom gaat het college in 2023 in gesprek met grote subsidieontvangers over hoe we ons beleid kunnen verbeteren.

Het amendement om de geplande WOZ-niet woningen verhoging voor ondernemers gedeeltelijke uit te stellen is aangenomen maar wij hebben het niet gesteund. Wij vinden dit een te generieke maatregel waarbij het geld ook terecht komt bij ondernemers die het niet echt nodig hebben.

Komende maand:

opvangcrisis, steun energiebesparing buitensport en groenbeleid
Als D66 De Ronde Venen fractie hebben wij de opvangcrisis op de agenda gezet omdat we graag willen dat de raad verder vooruit gaat kijken. De vraag naar opvang wordt alleen maar groter en wij als fractie vinden dat we daarin moeten bijdrage. Daarnaast bespreken we een voorstel voor steun aan buitensportaccommodaties. Een mooi voorstel waarbij we ledverlichting willen financieren zodat kosten voor verenigingen dalen en energie bespaard wordt. We stellen de uitgangspunten vast voor het groenbeleid. We hebben enorm veel groen in onze gemeente en de kwaliteit hiervan is onvoldoende. Dit willen we verbeteren omdat het bijdraagt aan de biodiversiteit en de leefbaarheid.

Uiteraard staat er nog meer op de agenda. Alle onderwerpen kan je vinden via de volgende links:
–> Vergadering Politieke commissie 16-11-2022
–> Vergadering Politieke commissie 17-11-2022

Heb je vragen? Wil je ergens over meepraten? Heb je kennis over één van de onderwerpen die je met ons wilt delen? Sluit dat aan bij de Open tafel op maandag 14 november om 19.00 uur (Dorpsstraat 37a Mijdrecht).

Met vriendelijke groeten,
Joanne Freeve
Fractievoorzitter D66 De Ronde Venen