Joanne Freeve – update vanuit de fractie (mei)

In deze blog van mei 2023 blikt Joanne Freeve terug op de afgelopen periode en kijkt ze vooruit.

Provinciale Statenverkiezingen

Twee maanden met mooie resultaten en moeilijke beslissingen liggen achter ons. De Provinciale Staten verkiezingen zijn geweest. We houden daar de vijf zetels die we al hadden. In onze gemeente daalden we met 0,7%-punt ten opzichte van 2019. De grote winst van de BBB heeft ook in onze provincie de verhoudingen veranderd. Ik hoop dat we als D66 in dit landschap een middenpartij zijn die zorgt voor samenwerking. 

Onderwijshuisvesting

Dichterbij huis dan weer. Een taak die de gemeente heeft als het gaat om onderwijs is het zorgen voor passende schoolgebouwen en voldoende ruimte per leerling. De schoolbesturen zorgen zelf voor onderhoud en de gemeente zorgt voor vervanging of levensduur verlengende renovatie als het gebouw niet meer passend is. In onze gemeente zijn er heel wat scholen die niet meer in een passend gebouw zitten en er lag geen aanpak om dit op te lossen. Nu is dat er wel want vorige maand ging de gemeenteraad akkoord met een integraal huisvestingsplan voor scholen. Met dit plan bepalen we de investeringen die nodig zijn voor passende en ook duurzame scholen. Het gaat om 52 miljoen in de komende 15 jaar. Ik ben echt trots dat we dit voor elkaar hebben gekregen. De gesprekken over renovatie en/of nieuwbouw zij al gestart bij de Juliana school in Wilnis, de Piet Mondriaan school in Abcoude en de Schakel in Vinkeveen. Het integraal huisvestingsplan stond als doel in ons verkiezingsprogramma en nu is het er. 

Zonnevelden

We besloten ook over het beleidsplan grote zonnevelden. Dit plan moet het mogelijk maken om 90 hectaren zonnevelden aan te leggen en zo bij te dragen aan de doelstelling van de gemeente om klimaatneutraal te zijn in 2050. Het was een moeilijke beslissing omdat het niet gelukt is de zoekgebieden iets uit te breiden zodat een bestaand initiatief, waar ook Energiek Abcoude bij betrokken is, doorgang kan vinden. Het evenwicht tussen het gebruik van het land voor wonen, natuur, recreatie, landbouw en het opwekken van energie is lastig te vinden. Toch hebben we met dit plan een grote stap de goede richting gezet om duurzame energie op te wekken. Zo kan Energiek Baambrugge vooruit. 

Open Tafel

Nu gaan we alweer vooruit kijken naar 2024. We besluiten deze maand over de kadernota. Dit zijn de doelen voor 2024. Vind je het leuk daar meer over te weten? Sluit dan aan bij de Open Tafel van 15 mei. Ik hoop je dan te zien.

Groet, 

Joanne Freeve 
Fractievoorzitter D66 De Ronde Venen