Joanne Freeve – update vanuit de fractie (juni)

In deze blog van juni 2023 blikt Joanne Freeve terug op de afgelopen periode en kijkt ze vooruit.

Joanne Freeve

Joanne Freeve - Beeld: Marlies Wessels

Geen stilstand, maar vooruitgang

De kaders voor beleid en uitgaven 2024 zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De maand mei is een bijzondere maand voor de gemeenteraad. We besluiten dan over de kadernota voor 2024. Deze nota bevat de doelen die het college wil realiseren en een eerste inschatting van de kosten. Bij vooruitkijken hoort ook terugkijken op wat we dit eerste jaar bereikt hebben. D66 wilde een stabiele coalitie waarin goed wordt samengewerkt en waar de resultaten voor de inwoners voorop staan. Ik zie een college dat goed samenwerkt, een organisatie die plezier heeft in de ambitie van dit college. We hebben goede financiële resultaten, bouwplannen buiten de rode contouren op de Oosterlandweg, verbeteringen in de wachttijden voor het sociaal domein, een integraal huisvestingsplan voor scholen met financiering om duurzamer te worden, ledlampen op de sportvelden, meer middelen beschikbaar voor beter bio divers groenonderhoud en een besluit over het gemeentehuis. Geen stilstand maar duidelijk vooruitgang.

Ambtelijke kosten

Om het tempo van ontwikkeling bij te benen en de steeds meer complex uitvoering te realiseren vraagt het college ongeveer 2,2 miljoen extra om de organisatie te versterken. D66 gelooft in een sterk organisatie maar is ook kritisch over de onderbouwing van deze kosten. Wij hebben samen met de VVD een motie ingediend om de kosten te onderbouwen met een extern onderzoek en benchmark. Helaas heeft deze het niet gehaald. Wij gaan deze onderbouwing wel aandachtig volgen bij de begroting.

Handhaving en woonvisie

D66 is tevreden over de extra middelen die er komen voor handhaving. Dit draagt bij aan een meer veilige gemeente waar het helder is voor inwoners wat wel en niet mag. In 2024 gaan we de woonvisie vernieuwen. De wethouder heeft toegezegd dat dat we daarin hogere eisen gaan stellen voor betaalbaarheid van nieuwbouw huizen. Een steeds groter groep in onze gemeente heeft hier behoefte aan. Onze gemeente voert haar taak voor het huisvesten van statushouders goed uit. De statushouders die nu in Hotel Koekenbier wonen krijgen straks allemaal een plek. Wij hebben de oproep aan dit college gedaan om dit ook te blijven doen ook als er een groter beroep op ons wordt gedaan in 2024.

Agendapunten juni

Deze maand bespreken we de kaders voor het centrumplan Vinkeveen, versterking toezicht Vinkeveens plassen, het verbeteren van de verkeersveiligheid, nieuwbouw in Amstelhoek (oude taxicentrale), vernieuwen Subsidiebeleid en de startnotitie Kunst & Cultuur. Mocht u vragen of input hebben op één van deze onderwerpen neen dan vooral contact met ons op. Ik ben erg benieuwd naar uw mening en visie.

Met vriendelijke groet,
Joanne Freeve
Fractievoorzitter D66 De Ronde Venen
[email protected]