D66 Fractievoorzitter Joanne Freeve stelt zich voor

Joanne Freeve - fractievoorzitter D66 De Ronde Venen Beeld: Marlies Wessels

Sinds begin juni mag ik de fractievoorzitter zijn van D66 de Ronde Venen. In dit bericht stel ik me graag aan jullie voor, kijk ik terug op de formatieperiode en vooruit naar het nieuwe politieke jaar. 
 
In 2015 ben ik met mijn man en twee zoons (nu 7 en 9 jaar oud) in Vinkeveen komen wonen en later in 2018 zijn we verhuisd naar Wilnis. Wij wonen hier met veel plezier. Toen de mogelijkheid kwam in april 2021 om zitting te nemen in gemeenteraad werd ik enthousiast. Ik wilde graag mijn omgeving beter leren kennen en bijdragen aan goed bestuur van onze gemeente. Ik wilde graag de verschillen en overeenkomsten tussen inwoners leren kennen en leren hoe je verschillend kan denken en toch tot gezamenlijke besluiten kan nemen. In 2022 werd ik opnieuw gekozen en ga ik deze periode weer vol enthousiasme aan de slag. 
 
We kwamen de verkiezingen uit met helaas een zetel minder dan de periode ervoor. Van vier naar drie zetels, helaas 200 stemmen te weinig. Een telleurstelling want je hoopt op meer. Maar dit is wat de inwoner gekozen heeft dus moeten wij het ermee doen. Als je verlies leidt in een verkiezing past het om je op de achtergrond te houden en meedoen in de coalitie leek niet logisch. De formateur kwam toch met het advies om te werken aan een coalitie met Ronde Venen Belang (10 zetels) VVD (3 zetels) en D66 (3 zetels). Samen met Cees van Uden heb ik deze formatie gedaan. Een formatie die goed en constructief is verlopen met als resultaat het coalitieakkoord ‘In het hart’.  Vervolgens is Cees van Uden namens D66 benoemd als wethouder en bestaat onze fractie nu uit Amal Omar (Abcoude), Eelco Doorn (Abcoude) en mijzelf.  
 
Afgelopen zondag hebben we vooruitgekeken naar het nieuwe politieke jaar en stilgestaan bij wat onze prioriteiten zijn dit jaar en hoe we kunnen samenwerken. We hebben een mooi coalitieakkoord gesloten en ondertussen is er alweer veel veranderd om ons heen. De kosten stijgen, onzekerheid neemt toe, het vinden van personeel dat kan bijdragen aan goede lokale uitvoering is steeds moeilijker te vinden en we ontdekte achterstallig onderhoud. Voor ons is het daarom juist belangrijk om voorzieningen op goed niveau te brengen. Dit is een kerntaak van de gemeenten en goede voorzieningen ondersteunen de inwoners. Het gaat dan om het verbeteren van het onderhoud van de scholen, de dorpshuizen en ander maatschappelijk vastgoed. We weten dat dit veel geld gaat kosten maar zien de noodzaak.  We hebben flinke bouwplannen in onze gemeente en wij gaan bij die plannen steeds focus leggen op het meegroeien van de voorzieningen, speelruimten en groen. Want als er een nieuwe woonwijk komt moet de kinderen naar school kunnen en kunnen spelen, willen inwoners elkaar ontmoeten en gebruik kunnen maken van zorg waanneer dit nodig is. Het aantal inwoners dat zorg nodig heeft groeit en daarom gaan wij extra aandacht geven aan preventie. Want de zorg is al onbetaalbaar geworden dus we moeten met elkaar kijken hoe we minder zorg nodig hebben en er goed bereikbare zorg is voor diegene die het echt nodig hebben. We willen dat er een goed plan komt voor kunst en cultuur dat bijdraagt aan de gemeenschap en natuurnetwerk door onze gemeente voor bijen en andere insecten. Een gemeenten die zorgt dat haar basis op orde is. Waar inwoners zich eigenaar voelen van hun eigen leven maar de gemeenschap hebben om op terug te vallen als dat nodig is.  
 
Bovenal realiseren we ons dat samenwerking en gedegen besluitvorming in de gemeenteraad essentieel zijn en wij gaan ons daar dit politieke jaar weer 100% voor inzetten. In dit jaar willen we jullie op de hoogte houden van wat wij als fractie doen. Daarom gaan we jullie regelmatig informeren over wat er gebeurt in onze politieke arena. 
 
Wil je meer horen over wat D66 De Ronde Venen doet of heb je ideeën om onze gemeente te verbeteren? Sluit aan op 12 september bij onze Open Tafel.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Joanne Freeve 
Fractievoorzitter D66 De Ronde Venen