D66 De Ronde Venen stelt programma verkiezingen 2022 vast.

Het bestuur van D66 De Ronde Venen presenteert met trots het verkiezingsprogramma 2022-2026. Veel dank is verschuldigd aan de programmacommissie. Samen met onze top 7-kandidaten is hard gewerkt om te komen tot een programma waaruit onze ambities blijken.
De Ronde Venen bestaat uit acht verschillende dorpen met ieder een eigen karakter. Er is ruimte om te leven waarbij zowel rust als levendigheid is te vinden. D66 staat voor een gemeente waar het fijn en veilig wonen, werken en recreëren is, voor een gemeente waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen, voor een gemeente met aandacht voor jongeren. De Ronde Venen heeft uitstekende scholen, er is groen en er wordt gezond geleefd. In de Ronde Venen ontmoeten we elkaar, bijvoorbeeld op het terras of bij een vereniging. Omliggende dorpen en steden zijn goed bereikbaar. De Ronde Venen is een fijne plek om te wonen.
Het is uiteindelijk aan de Algemene Afdelingsvergadering –  de leden – om het programma vast te stellen.
De ledenvergadering is digitaal op 20 januari 2022 om 20.00 uur.