Beeld: Marlies Wessels

Sinds 11 jaar woon ik, met mijn echtgenoot, in de gemeente De Ronde Venen, in Abcoude. Opgegroeid ben ik in Herkenbosch, een dorp in Midden-Limburg. Na enkele jaren gewoond te hebben in Amsterdam verlangden wij terug naar “het dorp” en kwamen in Abcoude terecht. Hier woont ook mijn zus en haar gezin. Ik voel me inmiddels al 11 jaar echt thuis in Abcoude.

  • 57 jaar
  • Abcoude

Sinds 4 jaar werk ik bij Destinatie Nederland, het landelijke netwerk van
65 regio- en citymarketing organisaties, samen werken we aan de duurzame bestemming Nederland o.a. op gebied van recreatie, aanbodontwikkeling, gastvrijheid, mobiliteit en cultuur. Met als doel vanuit onze sector een bijdrage te leveren aan welvaart en welzijn voor alle Nederlanders. 

Wat wens je de inwoners van De Ronde Venen de komende jaren toe?

We wonen in een hele mooie omgeving, vlakbij de grote steden in een groen gebied. Dat moeten we koesteren. Maar tegelijkertijd moeten we zorgen dat de grote uitdagingen waar we als land voor staan, ook in onze gemeente goed worden opgepakt. En dat doe je wat mij betreft samen. Samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke en culturele instellingen en gemeente. Daarin moet iedereen mee kunnen doen. In het D66 verkiezingsprogramma staan belangrijke punten, mooie ambities die we willen waarmaken voor alle inwoners van onze gemeente op gebied van wonen, onderwijs, duurzaamheid, leefomgeving, cultuur, sport en zorg.

Welke zaken wil je in de raad als eerste oppakken, om dat te bereiken?

Als kandidaat raadslid vind ik het heel belangrijk dat de we als gemeente de initiatieven vanuit de bewoners, instellingen, verenigingen en ondernemers, die bijdragen aan onze doelstellingen, nog veel meer aanjagen, versterken en faciliteren. Dat vergt een andere benadering, communicatie en organisatie.

Wat is je lievelingsplek in De Ronde Venen?

Minimaal 1 keer per week fiets ik, vanuit Abcoude, een rondje door het Gein. Veel inwoners wandelen en fietsen regelmatig in dit buitengebied. Het landschap en de vergezichten raken me elke keer weer, in alle seizoenen. Tegelijkertijd realiseer ik me hoe waardevol onze natuurgebieden, de landschappen en het erfgoed voor onze leefomgeving zijn en hoe belangrijk het is dat we dit unieke landschap behouden voor de toekomstige generaties in de Ronde Venen.