Eelco Doorn

Beeld: Marlies Wessels

Ik ben een geboren mokummer, maar getogen in Abcoude, waar ik met mijn vrouw ook nu woon en mijn kinderen nog graag komen. Opgegroeid ben ik in een gezin met sociaal bewogen ouders, die zich in het verleden op diverse lokaal maatschappelijke terreinen actief hebben ingezet. Mijn vader Goos Doorn, beeldend kunstenaar, deed dat vaak op geheel eigen wijze.

  • 67 jaar
  • Abcoude

Mijn sociale betrokkenheid heb ik dan ook niet van een vreemde en ik was op jonge leeftijd bestuurlijk al betrokken bij zwemvereniging de Meerkoeten, jeugdsocieteit De Witte Boerderij (voorloper Tumult) en activistisch op het gebied van bijvoorbeeld jongerenhuisvesting en jongerenparticipatie, met het woningbouwplan Kloosterhof als ultiem succes. In mijn hart ben ik nog altijd die geboren mokummer, recht door zee, in voor een geintje en sociaal bewogen.

Wat wens je de inwoners van De Ronde Venen de komende jaren toe?

Het faciliteren van goed onderwijs door gezonde en inspirerende gebouwen te realiseren, waarin kinderen en jongeren uitgedaagd worden.
Zorg en welzijn gaan voorbereiden op het nieuwe ouder worden (rock and rollator) en innovaties als ‘virtual ward’ introduceren.
Actief beleid op het gebied van het bevorderen van biodiversiteit door het creëren van meer ‘Blije Bijen Routes’ door groene zones met elkaar te verbinden, 
Openbare ruimte met de inwoners samen inrichten, waarbij groen, waterbeheer en sportief en recreatief gebruik voorop staan. Faciliteer dat inwoners open zwemwater als het Abcoudermeer of de Vinkeveens Plassen goed en veilig kunnen gebruiken. 

Welke zaken wil je in de raad als eerste oppakken, om dat te bereiken?

Met Groenwest en projectontwikkelaars ons focussen op snel realiseerbare en desnoods tijdelijke woningbouwprojecten met aandacht voor starters en senioren,
Het serieus nemen en ondersteunen van burgerinitiatieven, het vrijwilligerswerk en het jongerenwerk Tumult.
Vanuit het Sociaal Domein en Tympaan de Baat het stimuleren en draagvlak vinden voor onlineplatforms voor iedere kern of wijk, waar inwoners, organisaties en gemeente elkaar treffen.
Kunst en cultuur actief gaan faciliteren met het oog op de uitdagingen en de gemeenschapszin van morgen en dat is meer dan niet op de bieb bezuinigen.

Wat is je lievelingsplek in De Ronde Venen?

Mijn meest favoriete plek in de gemeente is hangend over de brugleuning van het Wilhelminabruggetje over het Gein. Aan de Abcouse kant is de natuur niet alleen op zijn mooist, het is ook een plek met een verleden.  Links zat vroeger  Uitspanning De Vink. Daar schreef Nescio op het terras aan het water en vermaakte Mondriaan zich met kunstenaarsfamilie Maris, die aan het Velterslaantje een zomerhuis huurden.  Vele anderen zullen daar ook hun inspiratie hebben opgedaan. En als je daar dan staat op dat bruggetje en je overgeeft aan die inspiratie en die natuur en goed luistert, dan hoor je mijn vader, beeldend kunstenaar Goos Doorn, brommen in het riet. Het maakt het iedere keer tot een ongekende ervaring.