Zorg en Welzijn

Goede en passende zorg gaat over de kwaliteit van leven en het maatschappelijk effect, niet over uren. Daarom wil D66 afrekenen op de geleverde prestatie en de kwaliteit daarvan.

Voorlichting

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom Wil D66 dat de gemeente nog meer gaat investeren in gezond bewegen, voorlichting geven, ook op scholen, over gezonde voeding en verlaging van de gezondheidsrisico’s als alcohol en drugs maar ook over vaccineren en gezondheidsaspecten.

Mantelzorgers


Ook mantelzorgers verdienen zeker een goede ondersteuning, ook vanuit de gemeente, met voorlichting, raad en daad en daar waar mogelijk ondersteuning bij de uitvoering van hun vaak extra moeilijke en zware taken.

Meld- en infopunt


Meer aandacht, met name vanuit de wijk maar ook individueel, is gewenst om met name ouderen actief bij onze maatschappij te blijven betrekken. D66 is dan ook voorstander van een goed door de gemeente gecoördineerd zorg-, meld- en informatiepunt in de wijken.

Sociaal beleid


Het sociaal beleid wordt in hoofdzaak in den Haag gemaakt en door Borne en Hengelo gezamenlijk uitgevoerd. Daarbij is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de inzet van uren en daadwerkelijke client ondersteuning.
Niet alleen om aan de hand daarvan beter te kunnen begroten en sturen, maar meer nog om het gehele proces “in control” te krijgen en te houden.
Wel vindt D66, dat er een goed, verantwoord en actief gemeentelijk beleid moet worden uitgevoerd voor de diverse bevolkingsgroepen, of het nu gaat om jongeren- of ouderenbeleid, dat moet maatwerk zijn en blijven, gericht op die doelgroep.