Veilig en Leefbaar

Om het karakter van onze groene gemeente met een historisch oud centrumdeel veilig en leefbaar te houden en daar waar mogelijk verder en ook duurzaam te verbeteren, maakt D66 de volgende keuzes.

30 km zone

D66 is voorstander van het terugbrengen van de maximum snelheid in woonwijken tot 30 km/uur en een verbod van vrachtauto’s boven de 3500 kg in de wijken. Dit verbod zou in ieder geval uiterlijk op het moment dat de Vloedbeltverbinding gereed is, moeten ingaan. In die hiervoor aangegeven gebieden, inclusief het centrum, zijn auto’s te gast en wordt er prioriteit aan fietsers en voetgangers gegeven. Die daarvoor noodzakelijk snelheidsbeperking moet in onze optiek worden begeleid, niet door drempels maar door meer vriendelijkere afremmende oplossingen.

Spoorweg

Een ander groot knelpunt waar onze gemeente mee kampt is de spoorse doorsnijding met meerdere overgangen op vitale wegen. Daardoor zijn er vele, ook verkeerstechnische en gezondheidsproblemen ontstaan. In de optiek van D66 is het aanleggen van tunnels slechts het beperkt oplossen van een deel van alleen het verkeersprobleem. Het verleggen van het spoor lost alle problemen van de spoorse doorsnijding op terwijl dat nauwelijks meer geld kost dan de aanleg van tunnels en het aanpassen van de aangrenzende infrastructuur.

D66 vindt het dan ook onaanvaardbaar dat het Rijk voornemens is om de noordelijke aftak van de Betuwelijn via Twente, en dus ook door het hart van Borne met 5 overwegen, wil laten lopen. Daar zijn wij faliekant tegen! Immers nu al neemt het goederenvervoer, ook met gevaarlijke stoffen, in Twente gemiddeld met meer dan 10% per jaar toe. Mocht die aftakking er toch komen dan zal dat de eerst komende jaren na aanleg met wel 20 a 30% zijn.

Zeker ook om die reden is D66 is voorstander van het verleggen van het spoor, ook al omdat nu zich een unieke kans voordoet om deze aan te leggen in combinatie met de Vloedbeltverbinding. Van Almelo naar Hengelo tussen de A35 en de Vloedbelt-verbinding in waar meer dan voldoende ruimte voor is.

Als de verkeerseffecten van de Vloedbeltverbinding bekend zijn, is het ook gewenst dat, ook op basis van die gegevens, er opnieuw de toenmalige belofte van “er komt een Knip in de rondweg” wordt uitgewerkt en zo mogelijk wordt gerealiseerd. Ook dan moet de snelheid op de N743 over de gehele lengte binnen onze gemeente wordt verlaagd naar maximaal 50 km/uur.
Het is noodzakelijk om veilige en betere oversteekmogelijkheden, ook voor voetgangers van, naar en in de Bornse Maten naar het centrum te maken maar ook goede voorzieningen daarvoor, in overleg met de inwoners, in Zenderen.
Om de toekomstige aantrekkelijkheid van Borne te waarborgen zal een nadere studie moeten aangeven of eenrichtingverkeer in en in de directe omgeving van het centrum een goede en duurzame oplossing daarvoor is.

Spoortrace buiten bebouwde kom Borne - Beeld: Ernst Janssen

Knip in de rondweg

Als de verkeerseffecten van de Vloedbeltverbinding bekend zijn, is het ook gewenst dat, ook op basis van die gegevens, er opnieuw de toenmalige belofte van “er komt een Knip in de rondweg” wordt uitgewerkt en zo mogelijk wordt gerealiseerd. Ook dan moet de snelheid op de N743 over de gehele lengte binnen onze gemeente wordt verlaagd naar maximaal 50 km/uur.

Het is noodzakelijk om veilige en betere oversteekmogelijkheden, ook voor voetgangers van, naar en in de Bornse Maten naar het centrum te maken maar ook goede voorzieningen daarvoor, in overleg met de inwoners, in Zenderen.

Eenrichtingsverkeer

Om de toekomstige aantrekkelijkheid van Borne te waarborgen zal een nadere studie moeten aangeven of eenrichtingverkeer in en in de directe omgeving van het centrum een goede en duurzame oplossing daarvoor is.

Pakket bezorgers

Wij voor het op/inrichten van centrale pakketdepots in de wijken en dorpen om de afhandeling van pakketpost te bespoedigen en het aantal ritten van bezorgers te beperken waardoor minder verkeer en mogelijke overlast daarvan in de wijken is.

Bijzonder aandacht moet worden besteed aan de toenemende overlast van baldadigheid, drank en drugs in onze gemeente. In samenwerking met de jeugdwerkers, de jeugd- en wijkagent moet deze problematiek, ook digitaal, worden opgespoord en bestreden. Daarom wil D66 meer wijk- en jeugdagenten in Borne die ook zichtbaar voor de jeugd aanwezig zijn.

Afval, en met name zwerfafval, vormt een toenemende bron van ergernis in Borne. Gebleken is dat het huidige systeem wel kan leiden tot een betere scheiding maar dook tot veel zwerfvuil en andere overlast. D66 vindt dan ook dat ons afval in hoofdzaak centraal in Twente moet worden gescheiden en verwerkt. Daardoor ontstaat er niet alleen een betere scheiding en een hogere opbrengst maar ook, zo blijkt uit studies, aanmerkelijk minder zwerfafval.

D66 Borne wil de discussie over het scheiden van afval afronden om zodoende de juiste keuzes te maken voor de nabije toekomst. Om huidige zwerfafval bij ondergrondse depots tegen te gaan is gericht cameratoezicht en handhaving noodzakelijk.

Om deze en andere knelpunten in onze gemeente op te lossen is naar de mening van D66 een gerichtere en inzet Boa’s en politie noodzakelijk, voor handhaving en correctie, maar zeker ook ter voorkoming van.goede en duurzame oplossing daarvoor is.

Jeugd werkers

Bijzonder aandacht moet worden besteed aan de toenemende overlast van baldadigheid, drank en drugs in onze gemeente. In samenwerking met de jeugdwerkers, de jeugd- en wijkagent moet deze problematiek, ook digitaal, worden opgespoord en bestreden. Daarom wil D66 meer wijk- en jeugdagenten in Borne die ook zichtbaar voor de jeugd aanwezig zijn.

Afval, en met name zwerfafval, vormt een toenemende bron van ergernis in Borne. Gebleken is dat het huidige systeem wel kan leiden tot een betere scheiding maar dook tot veel zwerfvuil en andere overlast. D66 vindt dan ook dat ons afval in hoofdzaak centraal in Twente moet worden gescheiden en verwerkt. Daardoor ontstaat er niet alleen een betere scheiding en een hogere opbrengst maar ook, zo blijkt uit studies, aanmerkelijk minder zwerfafval.

D66 Borne wil de discussie over het scheiden van afval afronden om zodoende de juiste keuzes te maken voor de nabije toekomst. Om huidige zwerfafval bij ondergrondse depots tegen te gaan is gericht cameratoezicht en handhaving noodzakelijk.

Om deze en andere knelpunten in onze gemeente op te lossen is naar de mening van D66 een gerichtere en inzet Boa’s en politie noodzakelijk, voor handhaving en correctie, maar zeker ook ter voorkoming van.goede en duurzame oplossing daarvoor is.

Afval

Afval, en met name zwerfafval, vormt een toenemende bron van ergernis in Borne. Gebleken is dat het huidige systeem wel kan leiden tot een betere scheiding maar dook tot veel zwerfvuil en andere overlast. D66 vindt dan ook dat ons afval in hoofdzaak centraal in Twente moet worden gescheiden en verwerkt. Daardoor ontstaat er niet alleen een betere scheiding en een hogere opbrengst maar ook, zo blijkt uit studies, aanmerkelijk minder zwerfafval.

D66 Borne wil de discussie over het scheiden van afval afronden om zodoende de juiste keuzes te maken voor de nabije toekomst. Om huidige zwerfafval bij ondergrondse depots tegen te gaan is gericht cameratoezicht en handhaving noodzakelijk.

Om deze en andere knelpunten in onze gemeente op te lossen is naar de mening van D66 een gerichtere en inzet Boa’s en politie noodzakelijk, voor handhaving en correctie, maar zeker ook ter voorkoming van.goede en duurzame oplossing daarvoor is.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.