Kunst en Kultuur

Cultuur en kunst zijn in Borne bijna een eenheid geworden, omdat zij elkaar op een positieve manier weten te beïnvloeden. Beiden zijn elementen die ons verbinden. Wij zijn dan ook voorstander van een verder intensiveren van het kunst en cultuurbeleid binnen onze gemeente. Daarbij dient, meer dan voorheen, aandacht te worden geschonken aan onze parels van oud Borne als de synagoge, het Bussenmakershuis, galeries en de kerk.

Creatieve sector

Borne heeft een uniek stukje oud Twentsche cultuur binnen haar grenzen, het oude dorp, dat in de ogen van D66 niet alleen moet worden gekoesterd maar ook nog aantrekkelijker moet worden ontwikkeld, bijvoorbeeld door het plaatsen van de (oude) muziekkoepel en, daar waar mogelijk, het (oorspronkelijke) water weer terug te brengen in het centrum Borne met daarom heen ook de kunst en cultuur verder te laten ontwikkelen tot een aantrekkelijk en harmonisch geheel.

D66 wil dan ook meer cultuur initiatieven in en rond het centrum, zoals de Rode Draad om daarmee de aantrekkelijkheid te vergroten.
Professionele kunst moet naast amateurkunst bestaan, Borne heeft beide nodig een sterke en creatieve sector is niet alleen een aanwinst maar verstevigd ook de aantrekkelijkheid van Borne en maakt een bezoek aan het 2e kunstminnend centrum in Twente zeker de moeite waard.

Wij zijn dan ook voorstander om meer ruimten in te richten/beschikbaar te stellen voor de kunst, bijvoorbeeld in het nieuw te bouwen gemeentehuis, geïntegreerd met de ruimte in het Kulturhus, en dergelijke.

D66 vindt het raadzaam cultuur te blijven ondersteunen op scholen, met lessen kunstvorming en -geschiedenis en uitjes naar musea, in en om Borne.