Woningbouw en renovatie

In aansluiting op het regeerakkoord streeft D66 Borne er naar dat in de nabije  toekomst binnen onze gemeente ca. 2/3 van de te bouwen woningen voor de lage en middeninkomens wordt uitgevoerd. Het aanbod en de vraag naar woningen moet met elkaar in evenwicht worden gebracht. Borne moet dat proces scherp blijven volgen en bijsturen, ook en samen met de Woningbouw vereniging.

Bornse Maten

In de Bornse Maten is het noodzaak de kans te nemen voor meer gedifferentieerde nieuwbouw.

Oudere wijken

Oudere wijken vragen extra aandacht, zeker ook voor wat betreft duurzaamheid waaronder aanpassing aan de isolatienormen en duurzame groene en veilige inrichting van de omgeving.

Huidige gemeentehuis

Het casco van het vrijkomende gemeentehuis op de markt zal worden hergebruikt en verbouwd tot woningen en/of appartementen en dienstruimten met ruimte voor kunst en cultuur, in combinatie met -ondergrondse- parkeerruimte.

Maria Mediatrix

D66 vindt dat bij de ontwikkeling van Maria Mediatrix ook de gebouwen zoveel als mogelijk dienen te worden hergebruikt en gebruikt in overeenstemming met de omgeving, dus een passende en kleinschalige oplossing die naadloos aansluit bij die woongemeenschap, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige Vloetbeldweg, de A35 en een fossielvrij energie opwekkingspark.

Inbreiden

D66 wil alleen inbreiden daar waar dat mogelijk en gewenst is.