Vijf plannen voor het basisonderwijs

De Corona pandemie, heeft tot veel leed geleid in de privé sfeer en worden ook de problemen in het onderwijs pijnlijk zichtbaar. Een van de grotere gevolgen daarvan is dat de schoolprestaties van de leerlingen steeds verder afnemen. Behoorden wij in Nederland enige jaren nog bij de top 10, inmiddels zijn wij afgezakt tot de middenmoot. Daar wil D66 verandering in teweegbrengen, zowel landelijk en, daar waar mogelijk, ook lokaal onder het motto “terug naar de top!”

Veel schoolgebouwen zijn in eigendom van de gemeente Borne. D66 wil anno nu laten onderzoeken hoe deze gebouwen nog duurzamer en klimatologisch beter kunnen worden ingericht met aandacht voor een gezonde luchtcirculatie.

D66 Borne wil dat ook voor de gezondheid en de veiligheid ieder kind leert zwemmen, natte gymlessen en/of schoolzwemmen zullen daar aan bijdragen

D66 is voorstander van scholen die samenwerken, ook in de voor- en naschoolse educatie, samen met welzijnsinstellingen en sport voor een optimale benutting van talenten

D66 vindt dat niet de cito toets, maar de capaciteiten van de leerling, zijn ontwikkeling en het oordeel van de leerkracht bepalend moeten zijn voor de vervolg keuze van het onderwijs.

Een speciale aandacht voor een betere integratie nieuwkomers op scholen. Liggen die buiten Borne, dan is goed vervoer daarbij gewenst, met name voor jongere kinderen. Hiervoor dient in de ogen van D66 Borne maatwerk geleverd te worden.