Tegen de Noordtak Betuwelijn.

D66 in Twente wil dat het kabinet zich richt op het oplossen van de bestaande knelpunten, in plaats van de overlast vergroten.

Geen ongebreidelde groei van het goederenvervoer.

Spoortrace buiten bebouwde kom Borne - Beeld: Ernst Janssen

Drie varianten

1. Over bestaand spoor via Deventer
2. Uitbreiding route Zutphen-Goor- Hengelo
3. Noordtak: parallel aan de A18/N18 en
tussen Hengelo en Enschede doorsteken
om aan te sluiten op bestaand spoor.

Knelpunten

Geen van de drie voorstellen lost de bestaande knelpunten op.
In Borne blijven de vijf gelijkvloerse spoorkruisingen een obstakel.
Blijft de geluidsoverlast in Borne,Almelo en Hengelo.
Rijden treinen met chemische stoffen in alle varianten door het hart van Oldenzaal.

Alternatief

Vaar met de goederen voor Noord Duitsland door naar de haven van Hamburg.

Vervolgens

Kunnen de huidige knelpunten opgelost worden.
Geen treinen met giftige stoffen door dorpen en steden.
Het spoor verleggen om de overlast en het gevaar van de giftige stoffen in Borne te beëindigen