Kunnen BOA’s nog wel voldoende handhaven

Tijdens de thema avond 14 april 2022 kwam ook het onderwerp toezicht van BOA’s ter sprake. Hierbij werd medegedeeld dat het toezicht van BOA’s in Borne onder hoogspanning ligt. Op dit moment zijn er maar 2 BOA’s voor de gemeente Borne. Het werk van de BOA’s zo werd medegedeeld steeds omvangrijker omdat de Nationale politie zich steeds verder terugtrekt uit het publieke domein. Zo zijn de BOA’s in Borne diverse keren als 1e ter plaatse geweest bij meldingen in verband met de openbare orde en geweldsincidenten.
Het is voorgekomen dat de BOA’s regelmatig op politie assistentie hebben moet wachten, soms met een wachttijd van ruim 20 minuten. Geweld richting BOA’s baart de fractie van D66 Borne ernstige zorgen indien de BOA’s, in de gemeente Borne, onvoldoende snelle en tijdige back-up krijgen van (Nationale) politie. D66 Borne heeft naar aanleiding van het onderwerp BOA’s hierover een aantal vragen gesteld aan het college B&W gesteld. D66 zal dit verder nauwlettend volgen.