Bernheze
D66 Bernheze is op zoek naar inwoners die met en namens ons mee willen denken en praten!


De stemmen zijn geteld, de  uitslag is bekend. Alle inwoners die op ons gestemd hebben: dank voor het vertrouwen! Vol energie gaan we aan de slag met de doelen die we gesteld hebben! Samen zullen we werken aan schone lucht, meer huizen bouwen en inwoners nog meer betrekken bij plannen en besluiten.

Naar aanleiding van de verkiezingen wil D66 Bernheze er graag nog een doel aan toevoegen. Vergroten van de betrokkenheid tussen de gemeenteraad en inwoners. In Bernheze was de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen 50,3%. Nooit eerder was dat percentage in onze gemeente zo laag. Daar maken wij ons zorgen over. Het zegt iets over het vertrouwen dat mensen hebben in de lokale politiek.

Daarom willen we niet alleen inwoners de komende periode meer betrekken bij plannen en besluiten, maar ook  de afstand tussen de gemeentepolitiek en de inwoners  verkleinen. We gaan  op zoek  naar nieuwe manieren om het gesprek te voeren.
Heb jij interesse in het maatschappelijk domein, in de ruimtelijke ordening van onze rol binnen de regio en regionale samenwerking? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Laat van je horen en mail ons op [email protected].