Urgenda halen door kolencentrale te sluiten

D66, PvdA en GroenLinks roepen het demissionaire kabinet op om nog dit jaar minstens één extra kolencentrale te sluiten. Daarbij moet er gezorgd worden dat de werknemers nieuw werk krijgen of vervroegd met pensioen kunnen. Daarnaast willen de partijen dat er nog deze zomer andere concrete maatregelen worden voorgesteld om de klimaatdoelen van dit jaar te halen. De rechter heeft in de rechtszaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat bepaald dat 25% minder CO2 uitgestoten moet worden. Dat klimaatdoel wordt niet gehaald en de Staat voldoet niet aan het vonnis van de rechter.

D66 Tweede Kamerlid Raoul Boucke: “Het kabinet is demissionair, maar klimaatverandering is dat niet. Nederland is een rechtsstaat. Dus ook de overheid moet zich aan de wet houden. We moeten niet langer nieuwe rechtszaken afwachten. Want hoe langer we wachten met het maken van keuzes, hoe moeilijker en duurder het wordt om onze klimaatdoelen te halen. We hebben geen tijd te verliezen. De politiek moet aan het stuur gaan zitten en keuzes maken. Dat geeft mensen en bedrijven meer zekerheid voor de toekomst. En ik ben vol vertrouwen. Want we hebben in Nederland alles in huis om de omslag naar schone energie te maken. Dat is goed voor onze economie en goed voor de banen van de toekomst. Laten we die kansen grijpen.”
 

“Het kabinet is demissionair, maar klimaatverandering is dat niet.”

Raoul Boucke, Tweede Kamerlid D66

PvdA Tweede Kamerlid Joris Thijssen: “De tijd van de boel even nog wat langer aankijken is nu echt voorbij. Als we willen dat we in de toekomst ook nog prettig op deze planneet kunnen wonen, moeten we nu actie ondernemen. En dat kan, ik heb van velen input gevraagd en gekregen voor een hele lijst aan concrete en haalbare maatregelen. En we weten ook: het gaat alleen lukken als we het eerlijk doen. De werknemers moeten verzekerd zijn van hun inkomen, door nieuw werk of vroegpensioen. Dat is voor mij een harde eis.”
 
GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee: “Urgenda is, terecht, weer naar de rechter gegaan om een dwangsom te eisen. Wij willen die rechtszaak overbodig maken. Omdat steeds meer mensen in de wereld al de ernstige gevolgen van klimaatverandering ervaren is het niet alleen een juridische, maar ook morele plicht nú te handelen. Om Nederlanders te beschermen, duurzame banen te scheppen en een groene economie te bouwen, waarin kolencentrales geen toekomst hebben.”

De partijen willen dat het kabinet met een sluitend plan komt om het klimaatdoel te halen. Uit een berekening van Urgenda blijkt dat nog dit jaar tot 5 megaton minder CO2 uit moeten stoten om het klimaatdoel te halen.
 
Daarnaast zijn er al verschillende voorstellen waar een keuze in gemaakt kan worden om de klimaatdoelen te halen. Achthonderd organisaties, gemeenten, coöperaties, hebben met elkaar een 54-puntenplan gemaakt met oplossingen. Zo kan er gedacht worden aan het handhaven van de wetgeving die bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Die wetgeving is er al sinds 1993, maar is nog een dode letter. Terwijl hierdoor ook de energiekosten van de bedrijven omlaag gaan. Deze wetgeving zou ook uitgebreid kunnen worden naar de grote industrie. Ook kan er voor worden gekozen om het waterpeil in veengebieden te verhogen of versneld intensieve veeteeltbedrijven uit te kopen. Daarmee sla je twee vliegen in een klap: ook de stikstofproblemen worden aangepakt en je zorgt ervoor dat we de klimaatdoelen van 2030 kunnen halen.

Naast het Urgendavonnis moeten we ook de doelen van het klimaatakkoord in 2030 halen. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken die het kabinet zelf heeft gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. En ook op die doelen liggen we nu al achter: in 2030 koersen we nog niet af op de 49% zoals is afgesproken in het klimaatakkoord. In Europa heeft Nederland zelfs gepleit voor 55% minder CO2-uitstoot. En er ligt al een nieuwe uitspraak van de rechter waardoor Shell minder CO2 moet gaan uitstoten. Om te voorkomen dat het halen van de doelen voor 2030 in gevaar komt, moet dit kabinet de komende maanden aan de slag om onze industrie en energiesector te helpen om de omslag naar schoon te maken. De aanleg van windmolens op zee moet worden versneld. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat de industrie ook de schone energie kan gebruiken. Mede daarom moeten we nu starten met het aanleggen van de leidingen voor groene waterstof en andere schone energie.