Zwerfafval langs de Vrijenburglaan

Raad op Straat Waarom de keuze van dit onderwerp? De fractie van D66 is benaderd door een aantal inwoners van de Vrijenburglaan omdat ze de laatste tijd veel overlast hebben van zwerfafval op straat. Wij zijn gaan kijken en het zwerfafval viel gelijk op. Naast blikjes, drinkpakjes, snoepverpakking en nog meer plastic en papiertjes lag er ook een grote plastic wasmand en enkele kartonnen dozen. Wie heeft u gesproken? Naast een aantal bewoners van de Vrijenburglaan hebben we ook enkele mensen gesproken van Frettenburg en Paardenburg. Een van de bewoners zei dat er veel zwerfafval afkomstig was van kinderen van de school die verderop ligt. Kinderen lopen naar school en drinken nog snel een pakje of eten een koekje en gooien de verpakking op straat. Als bewijs zei ze dat Frettenburg, een zijstraat van de Vrijenburglaan, nauwelijks zwerfafval had. Een andere bewoner vond dat de andere kant van Barendrecht veel meer aandacht krijgt van de gemeente als het om schoonmaken en onderhoud van de wijk gaat. En het verkeerd aanbieden van het huisvuil werd de laatste tijd ook erger. Niet alleen zakken, maar ook andere zaken zoals de grote plastic wasmand werden naast de ondergrondse containers gezet. De gemeente moest maar vaker de ondergrondse container legen. Ook de Carnisserbaan ter hoogte van Vrijenburg begon de laatste tijd meer en meer op een afvalberg te lijken. Waar heeft u de overige informatie vandaan? De fractie van D66 zijn alle drie ook gewoon inwoners van Barendrecht en hebben in de eigen wijken (Buitenoord, Riederhoek en Waterkant) gekeken hoe het zat met het zwerfafval. We hebben ook vrienden en familie gevraagd die ook in Barendrecht wonen hoe zij de staat van hun wijk beschouwden als het om zwerfafval ging. Bewoners van de Riederhoek herkenden zich wel in de klachten van de Vrijenburglaan. Voor de anderen gold dat er klachten zijn en dat het altijd beter kan, maar in het algemeen werd het wel als goed beschouwd. Wat is het vervolg? De gesprekken met de bewoners hebben ons toch een aantal vragen opgeleverd. Is er voorlichting op scholen? Zijn er nog meer straten in Barendrecht waar bovengemiddeld veel zwerfafval ligt? Is het zo dat de ene kan van Barendrecht beter wordt schoongehouden door de gemeente? Wij denken van niet, maar waarom ervaren mensen dit zo? Moeten bewoners misschien zelf meer onderhouden aan de openbare ruimte in hun eigen wijk? En hoe zit het met de handhaving en de pakkans?