Zwemmen, waterbewustzijn en waterveiligheid voor de jeugd in Barendrecht

Waarom de keuze voor dit onderwerp? Barendrecht is een prachtige gemeente, maar ook een waterrijke, met veel sloten, vijvers en natuurwater. Het is belangrijk dat kinderen goed leren zwemmen, hun zwemvaardigheden onderhouden en indien zij te water raken zichzelf kunnen redden. De kans op verdrinking in natuurwater, of in de vijver van de eigen tuin, wordt hiermee aanzienlijk verkleind. Het schoolzwemmen is afgeschaft, maar D66 Barendrecht heeft als ambitie dat alle kinderen kunnen zwemmen als zij de basisschool verlaten. Het liefst eerder gezien de resultaten van een recent onderzoek onder drenkelingen. De helft van de slachtoffers valt in de sloot en het grootste deel is één of twee jaar oud. Wie heeft u gesproken? Eind maart heeft D66 vragen gesteld aan de wethouder Jeugd over de voortgang van de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Het jaar 2015 is een jaar van onderzoek en evaluatie, en het maken van een plan, wat ten uitvoer gebracht wordt in de verdere raadsperiode (2014-2018). Voor de zomer zijn de resultaten van de evaluatie van het convenant ‘Barendrecht Waterdicht’ bekend. Hierin spelen de zwemles aanbieders, zoals het Inge de Bruijn Sportfondsenbad, Welnesselande en Zwemschool E&A een rol. Maar D66 is ook benieuwd naar de behoeften van ouders en wat de scholen kunnen bijdragen in het klaslokaal. Waar heeft u de overige informatie vandaan? D66 heeft met de Gemeente Rotterdam contact gehad over haar campagne ‘Het Zwem ABC, daar zit u rustig mee.’ D66 is enthousiast over deze campagne, ook omdat aandacht is voor mensen met een lager inkomen. Zwemdiploma’s halen is een dure aangelegenheid voor ouders. In Barendrecht is een vangnetregeling voor minima. De Nederlandse Reddingsbrigade signaleert dat kinderen steeds minder goed kunnen zwemmen. Een Reddingsbrigade in Barendrecht zou het plezier in zwemmen bij de Barendrechtse jeugd nog verder kunnen stimuleren. Ook blijkt bij jonge drenkelingen een reanimatie bij een hartstilstand langer dan 30 minuten niet zinvol. Dat maakt dit onderwerp zo essentieel. Wat is het vervolg? Zwemmen is ook een fantastische sport, gezond en een fijn tijdverdrijf. Waterbewustzijn, waterveiligheid en zwemvaardigheden horen bij elkaar en zijn belangrijk voor onze jeugd. D66 wil voor Barendrecht onder andere een bewustwordingscampagne, vooral om het aantal kinderen met een zwemvaardigheidsbewijs, het zwem ABC te verhogen. Met de resultaten van het onderzoek in 2015 weten D66, de raad en het college ook wat ons te doen staat om ons doel te bereiken: ieder kind in Barendrecht wat de basisschool verlaat kan zwemmen, is zich ook bewust van de gevaren en vooral ook van hoe fijn zwemmen is.