Zonder wind geen haalbare RES

Wij hebben een klimaat- en energie opgave te behalen in Nederland. Barendrecht doet dit samen met de RES-regio Rotterdam Den Haag. D66 Barendrecht is van mening dat zonder wind geen haalbare RES kan bestaan. In het concept RES ligt de focus vooral op het benutten van warmte en opwekken van duurzame energie door zon en wind. Dat de focus op warmte ligt is logisch. Deze regio kan worden gezien als dé warmte-regio van Nederland. Het potentiële aanbod van warmte in deze regio is bijna tweemaal zo groot als de vraag.

Zon en wind

Dan blijven zon en wind over. De verschillende RES zetten in op zonne-energie en daardoor gekoppeld PV-panelen (ook wel bekend als zonnepanelen). De richting is: ‘Bouw alleen zonneweides op plaatsen waar het economisch verstandig is en de natuur versterkt, maar leg panelen vooral op het dak.” Maar met alleen zonnepanelen op daken gaan we de opgave niet redden. En de ruimte is er simpelweg niet om overal zonneweides te creëren. Realistisch gezien hoort wind er gewoon bij. Wanneer we dan kijken naar de wensen en bedenkingen die we nu hebben zien we warmte en zonne-energie, maar vrijwel niets over wind. Daarom dient D66 de motie in "zonder wind geen haalbare RES". De energieopgave is niet iets wat wij als Barendrecht alleen kunnen oplossen. Vandaar ook de samenwerking met de regio. En binnen de RES-regio Rotterdam Den Haag zijn nog zoekgebieden voor een groot stuk kuststrook en zee, evenals een stuk Maasvlakte. Voor de duidelijkheid dit is geen motie die zegt dat er windmolens gebouwd moeten worden in Barendrecht. Daar hebben we ons toetsingskader voor.

Motie zonder wind geen haalbare RES

Download de motie ‘Zonder wind geen haalbare RES’ als PDF.