Zo min mogelijk bouwen in de Zuidpolder

Betreft bebouwing zijn wij als D66 zeer terughoudend in de Zuidpolder. Ook al behoort het technisch gezien niet bij de Zuidpolder, we krijgen nu al twee woningen aan het Boezempad waar elders kassen gesloopt zijn. In het kader van de Regeling ruimte voor ruimte willen we nu de kas en de schuren slopen aan de Ziedewijdsekade. Het oppervlak van de te saneren bebouwing staat gelijk aan 4,5 ruimte voor ruimterecht. Daarvan worden er twee ruimte voor ruimte-eenheden op de locatie teruggebouwd. Voor de andere 2,5 woningrecht en de sloop/nieuwbouw van de dienstwoning is geen ruimte meer op de huidige kavel. Gekeken wordt of de 3,5 rechten te verkopen aan derden die elders, op minder kwetsbare plekken op IJsselmonde, willen en kunnen bouwen. Vraag aan de wethouder, zou dat elders in de Zuidpolder kunnen zijn, er is zelfs al een potentiële koper. Gelukkig geeft de wethouder aan dat er niet in de Zuidpolder gebouwd kan worden volgens deze ruimte voor ruimte regeling. D66 Barendrecht vindt dat er zo weinig mogelijk gebouwd moet worden in de Zuidpolder en dat het een gebied moet blijven voor natuur en recreatie.