Winkelcentrum Carnisse Veste in de lift!

Waarom de keuze voor dit onderwerp? D66 besteedt vanaf juli 2014 aandacht aan de leegstand in winkelcentrum Carnisse Veste. In juli 2014 heeft D66 vragen gesteld aan het College van B&W over de mogelijkheid van een Leegstandverordening als oplossing om constructief met de eigenaar in gesprek te komen. Het College gaf aan dat de situatie van Carnisse Veste hun aan het hart ging en dat zij in gesprek waren met de verhuurder. In december 2014 heeft D66 opnieuw vragen gesteld aan wethouder Vermaat, ook omdat het aantal lege winkels toenam, van acht winkels naar meer dan tien. De zorgen hierover heeft D66 geuit in de Raad op Straat (De Schakel 18 december). Wie heeft u gesproken? Naar aanleiding van die Raad op Straat is een reactie naar de fractie van D66 gestuurd door WPM (Winkelcentrummanagement BV). WPM is de beheerder van Carnisse Veste. WPM, zich bewust van de huidige leegstand, gaf aan onze zorgen te delen, maar dat negatieve uitlatingen meer onrust geven bij ondernemers en consumenten (burgers) averechts werken om de leegstand te verminderen. Naar aanleiding van deze email zijn raadsleden Marcel van Prehn en Marianne Tijssen-Humme in gesprek gegaan met Manon Allard, projectmanager van WPM. WPM komt over als een professioneel bedrijf, waar men zich het belang van ‘vol’ winkelcentrum Carnisse Veste realiseert. WPM werkt actief aan de verhuur van het winkelcentrum. Diverse partijen in Barendrecht worden hiervoor benaderd alsmede landelijke partijen. Waar heeft u de overige informatie vandaan? Van diverse winkeliers hebben beide fractieleden van D66 altijd begrepen dat de huren te hoog zijn, de duur van de huurcontracten te lang, de bouw van het winkelcentrum verkeerd. In gesprekken met de winkeliers komt ook altijd de persoonlijke betrokkenheid naar voren. Nu ervaart de fractie van D66 de inspanningen van WPM en dat is een goede zaak. Op dit moment laat de eigenaar, Rabobank pensioenfonds een onderzoek uitvoeren om een match te kunnen maken tussen de burgers van Barendrecht en de soort winkels die aansluit bij de behoeften. Tussen WPM en de gemeente vindt regelmatig overleg plaats, maar ook tussen WPM en winkeliers(vereniging). Wat is het vervolg? De huidige stand van zaken is dat één winkelpand opnieuw verhuurd is en wordt verbouwd. Voor vijf-zeven winkelpanden is WPM in gesprek met kandidaat huurders. Hierover wordt binnenkort meer bekend gemaakt, wat ontzettend goed nieuws is. Het verminderen van de leegstand maakt dat winkelcentrum Carnisse Veste gezelliger en aantrekkelijker voor de burgers en de winkeliers. Voor allemaal een win-win situatie. De fractie van D66 overweegt een overleg met wethouder Vermaat over een ander punt wat nog speelt en mogelijk nog meer kan bijdragen aan het verminderen van de leegstand. Het doet de fractie van D66 deugd dat het beter gaat met Winkelcentrum Carnisse Veste. Gelukkig weer in de lift!