We nemen afstand van de verklaring van Nashville

D66 steunt al jaren de LHBTI-gemeenschap in Barendrecht. Wij vinden dat iedereen aan de maatschappij deel moet kunnen nemen en dat iedereen zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn. De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Iedereen doet mee. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. Na het voorstel van D66 Barendrecht in 2015 wordt ieder jaar op 11 oktober: Internationale Coming Out Day, de regenboogvlag gehesen op het gemeentehuis. Ook toen al was burgemeester Van Belzen een groot voorstander van een gelijke behandeling voor alle burgers van Barendrecht. Natuurlijk steunen wij het besluit van het college van burgemeester en wethouders om ook nu de regenboogvlag te hijsen boven het gemeentehuis. Gezien onze ervaring met de burgemeester hadden we van onze burgervader ook niet anders verwacht. We nemen afstand van de verklaring van Nashville en de reacties naar onze burgemeester op de sociale media waarin hij ervan wordt beticht deze verklaring te steunen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat onze burgemeester iets anders is dan burgervader van iedereen in Barendrecht en steunen de burgemeester waar kan als het gaat om onjuiste berichtgeving. Tweet van burgemeester Van Belzen