Vragen waterbewustzijn, waterveiligheid en zwemvaardigheden

Inleiding Recent zijn publicaties verschenen over de kansen van jonge drenkelingen. Het blijkt niet zinvol om onderkoelde, jonge drenkelingen met een hartstilstand langer dan 30 minuten te reanimeren. Dit blijkt uit een onderzoek onder 736 gevallen van jonge drenkelingen (0-16 jaar). Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste slachtoffers vallen in de sloot (bijna de helft) en de tuinvijver (een kwart). Het grootste deel is heel jong in leeftijd (zes op de tien slachtoffers zijn 1,2 jaar, een kwart 3,4 jaar). Preventie en bewustwording zijn dus een belangrijk, zo niet het belangrijkste om te voorkomen dat (kleine) kinderen te water raken, met name ook bij sloten waarvan de kanten schuin naar beneden lopen. Middels voorlichting, aansluitend bij de communicatiemiddelen van deze tijd is het mogelijk om dit in gang te zetten. Dat kan beginnen op de basisschool, maar het liefst nog eerder. Ook de Nederlandse Reddingsbrigade signaleert dat kinderen steeds minder goed kunnen zwemmen. Barendrecht heeft geen Reddingsbrigade, wat voor het uitdragen van het belang van dit onderwerp heel jammer is. Een Reddingsbrigade is niet alleen goed voor daadwerkelijke reddingsoperaties in open stromend natuurwater, maar kan ten aanzien van preventie en opleiding een essentiële taak vervullen. Daarnaast is het een sport, wat gezien de brede sportgemeente die Barendrecht is, goed zou aansluiten bij het huidige aanbod. In Rotterdam is recent een bewustwordingscampagne geweest om het aantal kinderen met een zwemvaardigheidsbewijs, het zwem ABC te verhogen. Het uitgangspunt is het complete zwem ABC diploma behalen, A is aanleren, B is beter worden (kracht opdoen) en C is zwemveiligheid. Zowel voor ouders, als kinderen waren flyers ontworpen, ook is gedacht aan de mensen die door een lager inkomen hun kinderen niet op zwemles kunnen plaatsen. Een campagne die als voorbeeld kan dienen voor Barendrecht. Standpunt D66 Barendrecht Het schoolzwemmen op de basisschool is in de vorige raadsperiode afgeschaft, maar Barendrecht is een waterrijke gemeente, met heel veel sloten, vijvers, singels en stromend natuurwater, zoals de Oude Maas. Het is belangrijk dat kinderen goed leren zwemmen, hun zwemvaardigheden onderhouden of om indien zij te water geraken zelfredzaam kunnen handelen. De kans op verdrinking in natuurwater wordt hiermee aanzienlijk verlaagd. De terugkeer van het zwemvaardigheidsonderwijs binnen schooltijd van de basisschool ligt wellicht achter ons, maar wij willen dat kinderen kunnen zwemmen als zij de basisschool verlaten, het liefst eerder gezien de resultaten van onderzoek onder drenkelingen laat zien. Meer informatie over zwemmen, de gevaren van open natuurwater, maar ook de kansen, want zwemmen is een fantastische sport en een fijn tijdverdrijf, dat is wat D66 Barendrecht voorstaat voor onze jeugd. Zwemmen verdient een plek in de (vroege) jeugd van elk kind en naar school gaan doen zij allemaal, dus de ideale kans om met zwemmen bezig te zijn op een andere educatieve wijze. Coalitieakkoord, coalitieprogramma en begroting 2015 In het coalitieakkoord is afgesproken dat waterbewustzijn belangrijk is en dat alle kinderen in Barendrecht bij het verlaten van de basisschool moeten kunnen zwemmen. Een onderzoek hiertoe zou gerealiseerd worden in 2015, om in 2016 daadwerkelijk concrete stappen te maken om het waterbewustzijn en zwemvaardigheden van kinderen in Barendrecht te vergroten. Vragen aan de wethouder (Gebben) 1. Hoever is het onderzoek ten aanzien van het particuliere aanbod en de ontwikkelingen in de laatste jaren? 2. Wanneer gaat u in gesprek met ouders, scholen en zwemaanbieders? Zijn hier al concrete plannen voor gerealiseerd? 3. De implementatie en realisatie van eventuele maatregelen kost tijd, kunt u een tijdstraject aan ons voorleggen, zodat in 2016 echt aan waterbewustzijn van onze Barendrechtse kinderen gewerkt gaat worden? 4. Zijn er mogelijkheden voor Barendrecht om een Reddingsbrigade op te richten? Kan deze vraag in het onderzoek meegenomen worden? 5. Voor de plannen is structureel budget vrijgemaakt in de komende jaren. Is in 2015 al budget uitgegeven? 6. Kan de raad nog voor de zomer een aantal acties van onze wethouder ontvangen op dit terrein?