Vragen over de situatie aan de Vrijenburglaan ter hoogte van de Paardenburg

D66 Barendrecht is enige tijd geleden benaderd door inwoners van de Vrijenburglaan ter hoogte van de Paardenburg. Deze inwoners klaagden over de vruchten/zaden die uit de (plantaan) bomen vielen en voor zeer vieze auto’s, straten en tuinen zorgen. De gemeente zou hier verder niets mee gedaan hebben. Verder hebben we meerdere klachten gekregen over afval dat naast de ondergrondse containers wordt gezet. D66 is hiervoor meerdere keren op locatie geweest. We hebben de Barendrecht app gebruikt om melding bij de gemeente te maken. Ten slotte hebben de bewoners de indruk dat er in wijken als Buitenoord en Paddewei vaker door de gemeente aan groenonderhoud wordt gedaan en dat de gemeente daar meer aan schoonmaken van de straten doet dan in Vrijenburg.

Vragen

  1. Is het college op de hoogte van de overlast van de zaden van de (plantaan) bomen aan de Vrijenburglaan?
  2. Aan de bewoners van de Bark (wijk Buitenoord) is in het verleden door de gemeente gevraagd of de bomen, die daar vele vruchtjes op de grond lieten vallen, vervangen moesten worden door minder overlast gevende bomen. Is die mogelijkheid ook een optie in de Vrijenburglaan?
  3. Met behulp van de app zijn er meerdere meldingen gemaakt van verkeerd geplaatst afval naast de ondergrondse containers. Klopt het dat in de Vrijenburglaan vaker afval verkeerd wordt aangeboden en is het college daarvan op de hoogte?
  4. Zijn er door handhaving overtredingen geconstateerd en beboet wat betreft dit verkeerd aanbieden van afval?
  5. Klopt het dat er in andere wijken meer aan groenonderhoud wordt gedaan en dat straten vaker worden schoongemaakt dan aan de Vrijenburglaan/Paardenburg?