Vragen over de afsluiting van de Binnenlandse Baan

Het is ons opgevallen dat de Binnenlandse Baan, in verband met de kermis op het gemeenteplein, is afgesloten. Gedurende de discussie over de verkeersveiligheid tijdens de weekmarkt is op meerdere manieren door de inwoners aangegeven dat ze het afsluiten van de Binnenlandse Baan tijdens de markt een goed idee zouden vinden. Desondanks is ervoor gekozen de Binnenlandse Baan tijdens de markt niet af te sluiten.

Vragen aan het college

Raadslid Marcel van Prehn heeft het volgende aan het college gevraagd:
  1. Kan de Binnenlandse Baan ook op marktdagen worden afgesloten wanneer de markt er staat?
  2. Zo nee, waarom niet?
We hebben het idee dat er nu met twee maten gemeten wordt: tijdens de wekelijkse markt wordt de Binnenlandse Baan niet afgesloten. In de periode dat de kermis er staat, wordt diezelfde Binnenlandse Baan wel afgesloten. De logica erachter begrijpen niet alleen wij niet. Ook de inwoners die we hierover gesproken hebben vragen het zich af. We hopen dat het college snel met een passend antwoord komt. Als als gevolg van deze vragen de Binnenlandse Baan afgesloten wordt zouden wij dat toejuichen.