Voor gratis OV voor AOW-gerechtigden

Gratis OV voor AOW-gerechtigden is in 2014 ingesteld. Uit tussentijdse evaluaties en ervaringscijfers blijkt dat hier veel gebruik van gemaakt wordt. 66% van de AOW-gerechtigden maakt er gebruik van. Ook blijkt het de doelen te dienen waarvoor het is ingesteld. Het mogelijk afschaffen van deze brede regeling heeft de Barendrechtse ouderen geactiveerd om naar de commissievergadering te komen. Daar deden zij collectief de oproep deze bezuinigingsmaatregel te heroverwegen. Daarnaast blijkt uit de beantwoording van de technische vragen en het commissiedebat dat er nog veel onduidelijkheid is over wat de bezuiniging precies oplevert en hoe dit zich verhoudt tot mogelijke kosten. Tevens bleek dat er nog geen eensluidend antwoord is op de vraag welke alternatieve beleidsmaatregelen bijdragen aan het bevorderen van duurzame mobiliteit onder ouderen en het terugdringen van eenzaamheid. Bijvoorbeeld de bijdrage die Automaatje kan leveren. Marcel van Prehn: “In 2014 heeft D66 samen met VVD en EVB deze regeling voor gratis OV voor AOW gerechtigden mogelijk gemaakt. Onder andere om eenzaamheid tegen te gaan. Eenzaamheid onder deze doelgroep is in 2019 niet ineens verdwenen. Eenzaamheid is niet de enige reden. Wat voor D66 ook heel belangrijk is, is dat zelfstandigheid behouden kan blijven voor deze doelgroep.” Hierom kwam D66 Barendrecht, samen met de Barendrechtse VVD en CDA, met een amendement waarin niet op het gratis OV voor AOW-gerechtigden wordt bezuinigd. We rekenden ook op de steun van EVB, die eerder al in de media liet blijken dit punt minstens net zo belangrijk te vinden. Met stemmen van D66, VVD, CDA en EVB is het gratis OV voor AOW-gerechtigden behouden gebleven.