Verordening Leerlingenvervoer Barendrecht 2018

Tijdens de raadsvergadering van 6 maart 2018 heeft Marianne Tijssen-Humme van D66 het voor elkaar gekregen een voorstel tot verandering van de Verordening Leerlingenvervoer Barendrecht 2018 door de raad heen te krijgen. Ouders van kinderen die vanwege een beperking of handicap aangewezen zijn op een vervoersvoorziening en waarbij het vervoer tot de dichtstbijzijnde geschikte school wordt vergoed, kunnen hiertegen in bezwaar gaan. Dit bezwaar kon eerst alleen op basis van openbaar onderwijs of tegen de richting van de bijzondere school.  Vanaf nu kunnen ouders bovendien kiezen voor een onderwijsvisie, -methode of passende ondersteuning bij het leren of gedrag, als zij vinden dat dit beter past bij de handicap of beperking van hun kind. Met het aannemen van dit voorstel is gelijkheid geregeld voor kinderen, die speciaal onderwijs volgen en afhankelijk zijn van leerlingenvervoer. D66 heeft het voorstel ingediend, samen met VVD, PvdA en Groen Links. Uiteindelijk heeft de gehele raad het voorstel omarmt en is het unaniem aangenomen. D66 is voor gelijke kansen voor alle kinderen, want onderwijs is voor de rest van je leven een goede basis en bij jouw eigen leven moet passen.