Sluipverkeer en extra verkeersbewegingen over de Talmaweg zijn ongewenst

Naar aanleiding van de plannen voor woningbouw aan de Talmaweg hebben zowel wij als EVB (Echt Voor Barendrecht) vragen gesteld aan de wethouder. In de plannen is voorzien in het toevoegen van de extra ontsluiting richting de Concertweg. Hiertegen bestaat vanuit bewoners weerstand. De wethouder heeft in zijn antwoord op onze vragen ons niet kunnen overtuigen van de meerwaarde. Wij zullen de komende raadsvergadering met een amendement komen om deze doorsteek uit de geplande stedenbouwkundige randvoorwaarden Talmaweg te halen.

Is de bussluis wel in de plannen meegenomen?

De studie over het verkeersaanbod waar de stedenbouwkundige randvoorwaarden mede op gebaseerd wordt dateert uit 2011. Hierin wordt de bussluis niet getoond. De werkelijke situatie en die uit het rapport verschilt. Volgens de wethouder heeft dit geen effect op het verkeersaanbod omdat de bussluis al jaren bestaat.

Wel of geen kinderdagverblijf?

Het rapport spreekt van een mogelijk kinderdagverblijf. Hoe kan dat geen effect hebben op het verkeersaanbod? Volgens de wethouder gaat is er alleen in woningbouw voorzien. Er komt geen kinderdagverblijf. In dat geval snappen we dat er geen effect op het verkeersaanbod is. Geen kinderdagverblijf heeft geen effect. Waarom dit dan toch in de studie over het verkeersaanbod genoemd wordt, is niet duidelijk. We zullen dit blijven volgen.

Waardevermindering of verandering leefbaarheid?

De Talmaweg heeft volgens bewoners een aantrekkelijke leefomgeving waarbij deze doodlopende straat een waarde heeft door kindvriendelijkheid en de ons-kent-ons sfeer die o.a. tot uiting komt in Straat-BBQ’s. Men is bang dat dit karakter veranderd als er meer verkeer door de straat gaat. Ook verwachten bewoners dat de huizenprijzen zullen dalen als deze aantrekkelijke leefomgeving aangetast wordt. De wethouder ziet geen effect op de leefomgeving en schat de kans op waardevermindering laag in.

Problemen voor niet-onderheide woningen?

Volgens de wethouder zal het vrachtverkeer afnemen als de doorsteek er komt. Wat er gebeurd als deze doorsteek er niet komt, is hij niet duidelijk over. We blijven ook dit volgen.

Vragen van D66 Barendrecht en EVB met de antwoorden van de wethouder

De antwoorden van de wethouder op vragen van D66 Barendrecht staan hier. De antwoorden op de vragen van EVB staan hier.