Schritelijke vragen betreffende Lantarenpalen fietspad Buitenlandse Baan

Geacht College, De fractie van D66 deed een buurtbezoek aan de wijk Buitenoord en spraken een aantal bewoners. We werden op het volgende geattendeerd. De renovatie aan het fietspad aan de Buitenlandse Baan nadert het einde en onze complimenten voor het resultaat. Tijdens de werkzaamheden is een lantaarnpaal omver gereden en is momenteel improvisatorisch rechtgezet. Deze kapotte lantaarnpaal bevindt zich langs een stuk fietspad dat reeds klaar is. Bij navraag aan werknemers wanneer de lantaarnpaal weer gemaakt zou worden wisten ze ons te vertellen dat de grond weer open moest en dat ze niet wisten wanneer dat zou gebeuren. Vraag: klopt het dat het net gemaakte pad, waar de kapotte lantaarnpaal staat, weer open moet om gemaakt te worden? Vraag: kan de wethouder aangeven of en welke eventuele extra kosten het repareren van deze lantaarnpaal met zich meebrengt voor de gemeente. Marcel van Prehn