Schriftelijke vragen inzake Stichting Olympus Barendrecht

Zoals bekend is D66 is een warm voorstander van het bruisend cultureel centrum Het Kruispunt, wat dankzij voormalig wethouder Monhemius (D66) haar huidige status verworven heeft. Het gaat goed met Het Kruispunt en daar zijn wij als fractie blij om. Tot zover is en blijft ons standpunt dat kunst en cultuur essentieel zijn voor een open en verbonden samenleving en voor D66 Het Kruispunt een van de ideale plekken is voor culturele activiteiten in de gemeente Barendrecht. In de brief van 3 februari 2017, die de heer Vermaat naar de raad heeft gestuurd staat dat de gezamenlijke partners binnen Het Kruispunt begonnen zijn aan een nieuw avontuur, waarbij het trappodium ‘Het Podium van de Stad’ is (…) en hun ambitie te willen vergroten door het optimale uit de gezamenlijkheid te halen. De gezamenlijke partners (…) willen zich nog meer inzetten om van Het Kruispunt een plek te maken die haar naam eer aan doet, een plek van alle partners en waar de bewoners haar weg vinden en mede aanbod creëren. Hiertoe wordt de Stichting Olympus Barendrecht opgericht.’ Vraag 1. Wat maakt dat deze Stichting noodzakelijk is, gezien de opdracht aan de gezamenlijke partners vanaf de start van de renovatie van Het Kruispunt om zich ieder voor zich, maar ook gezamenlijk in te zetten om van het Kruispunt een plek te maken die haar naam eer aan doet… enzovoort? Wat maakt dat hier sprake zou zijn van een nieuw avontuur? Vraag 2. In de brief staat ‘Het Podium van de Stad’. Wij zijn toch juist een groot voorstander dat Barendrecht haar dorps karakter behoudt? Wat maakt dat Barendrecht hier als ‘stad’ bekeken wordt? De culturele activiteiten in het Kruispunt ontvangen in 2017 een subsidie van €605.800,-. De Stichting Lokale omroep Barendrecht een subsidie van €23.900,- en Bibliotheek aan Zet €632.600,-. Samen ontvangen de subsidienten een bedrag van €1.262.300,-. Het Barendrechts Dagblad is een particuliere onderneming, die overigens cultuuronderwijs degradeert tot ‘blokfluitles’: ‘blokfluitles moet gewoon een onderdeel zijn van het lesprogramma op de basisschool’. (‘ToBe: Veel verliezers en Barendrecht als enige winnaar’, 7 februari 2017 Barendrechts Dagblad.) En tot slot Spruit, eten & drinken, eveneens een particuliere onderneming. Vraag 3. Waarom is gekozen voor het oprichten van de Stichting Olympus Barendrecht in plaats van een verzoek van de subsidienten voor een extra bijdrage in de opdracht die er al lag? Vraag 4. Waarom is de Raad niet betrokken bij dit onderwerp door informatie vooraf en inbreng bij de besluitvorming van dit proces? Immers bij de totstandkoming van Het Kruispunt is dit wel gebeurd. Hoe kunnen wij als raad begrijpen dat de noodzaak tot oprichten van de Stichting Olympus Barendrecht er is. In het Barendrechts Dagblad (7 februari 2017: ‘Partners Het Kruispunt richting Stichting Olympus op’ staat dat de gemeente Barendrecht de stichting ‘een kleine subsidie’ verleent. Overigens is over de hele Stichting Olympus niets terug te vinden, maar een van de gezamenlijke partners geeft wel aan dat het een kleine subsidie is. Het spreekwoord was, een gegeven…….. Vraag 5. In uw brief geeft u aan dat u de stichting een subsidie verleent van €35.000,-. Bent u ook van mening dat dit een klein bedrag is? Wellicht wel in verhouding tot de €1.262.300,- totale subsidie aan een aantal van de gezamenlijke partners, maar toch. De fractie van D66 vindt het zeker geen klein bedrag, ook gezien het feit dat het gaat om geld van de burgers en de opdracht aan de gezamenlijke partners er al lag. Hier zijn zij ook mee akkoord gegaan. Graag horen van de wethouder wat zijn overwegingen zijn geweest om juist dit bedrag toe te kennen? Welke activiteiten of acties van de Stichting Olympus Barendrecht liggen ten grondslag aan het ‘extra’ bedrag van €35.000,-? Aanvullende vraag over Stichting Olympus Barendrecht, in relatie tot de Begroting 2017 Gemeente Barendrecht en Exxact Barendrecht Op 14 februari 2017 heeft de fractie van D66 vragen gesteld over de Stichting Olympus Barendrecht. Deze vragen hebben betrekking op het verstrekken van een subsidie aan deze stichting en de wijze waarop de raad betrokken is geweest bij de besluitvorming. Na de publicatie van de vragen op de gemeentewebsite ben ik benaderd dat het bedrag van €23.900,- geen subsidie is, maar het bedrag wat via de Mediawet geregeld is. Dit bedrag, wat via het ministerie van OCW naar de Commissariaat van de Media gaat, wordt via het gemeentefonds door elke gemeente in Nederland uitgekeerd aan de lokale omroepen. De Stichting Lokale Omroep Barendrecht is vanuit het Commissariaat van de Media aangewezen als onze lokale publieke media instelling. In de begroting van 2017 van de Gemeente Barendrecht is op bladzijde 87 een subsidiestaat 2017 opgenomen, waarin u aangeeft dat sprake is van een Subsidie lokale media met een bedrag van €23.900,-. Vraag : Is het bedrag van €23.900,- wat opgenomen is in de subsidiestaat 2017 op bladzijde 87 van de begroting 2017 Gemeente Barendrecht hetzelfde bedrag als wat via de Mediawet is geregeld? Kunt u ons uitleggen hoe wij dit moeten lezen? Met vriendelijke groeten, Marianne Tijssen-Humme, fractie D66