Schriftelijke vragen inzake KFC Reijerwaard

Geacht college, Afgelopen week heeft de fractie van D66 een email ontvangen van een bewoner van de Wester Hordijk, waarin hij aangaf verontrust te zijn over de nieuwbouw van de KFC (Kentucky Fried Chicken) aan de Van het Hoffstraat 49 te Barendrecht, beter bekend onder winkelgebied Reijerwaard. De bewoner sprak namens 7 gezinnen, die allen aan de Wester Hordijk wonen en waarvan de achtertuin direct grenst aan het grondgebied waar de KFC op staat. Vandaag zijn wij, Marcel van Prehn en Marianne Tijssen-Humme als raadsleden op bezoek geweest bij een aantal bewoners. Wij begrijpen uit het gesprek dat de bewoners van de Wester Hordijk zeer ongerust, maar vooral ook teleurgesteld zijn over een aantal zaken. De vragen van de D66 aan het college zijn: 1. Waarom zijn de bewoners van de Wester Hordijk niet persoonlijk en pro actief benaderd door de gemeente toen de verbouwing van de KFC is gaan spelen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van de exploitatievergunning? 2. Bij navraag door een van de bewoners van de Wester Hordijk bleek dat de vergunningsaanvraag in de Schakel had gestaan. Vindt u een enkele melding in de Schakel afdoende om burgers te informeren over een belangrijke wijziging in hun directe woonomgeving? 3. Wij begrijpen van de bewoners van de Wester Hordijk dat zij een bezwaar hebben ingediend tegen de aangevraagde exploitatievergunning, maar deze niet in behandeling is genomen. Dit omdat een bezwaar pas ingediend kan worden als de exploitatievergunning is verleend. De KFC nadert volgens D66 zijn voltooiing, ook omdat wij medewerkers in het gebouw in de kledij van KFC zien lopen. Is de exploitatievergunning inmiddels verleend en is hierover door de gemeente proactief gereageerd naar de bewoners van de Wester Hordijk? 4. Als een exploitatievergunning is verleend en hierna de bewoners van de Wester Hordijk een bezwaar indienen, is dit niet de wereld omdraaien? Wat is de reden om deze procedure op deze wijze in te richten? 5. Wij, de fractieleden van D66 hebben met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe hoog het gebouw is geworden, het gigantische raam aan de achterzijde met de semi doorzichtige afbeelding van Harland Sanders, de hoge lantaarns, het weinige en lage groen en de camera’s. In het kader van de privacy van de bewoners van de Wester Hordijk willen wij vragen hoe groot de hoek van de beelden van de camera’s is? Zijn bewoners die in hun tuin lopen zichtbaar op de camerabeelden? 6. De drive-in loopt achter het pand van de KFC. Dit betekent waarschijnlijk lawaai overlast van auto’s, auto’s met harde radio’s waarvan de bassen dreunen, de intercom voor de bestellingen die langs het gebouw galmt, de lantaarns achter het gebouw, het licht uit het gigantische raam en de eventuele overlast omdat bezoekers aan de KFC moeten wachten op het eten met draaiende motors, gaan roken, gaan plassen, de vuilnis uit hun auto weggooien enzovoort. Heeft de KFC rekening gehouden met eventuele overlast van met name de late passanten op vrijdag en zaterdag? (KFC is dan tot 1 uur in de nacht open, andere dagen tot middernacht, 24 uur.) De fractie van D66 zou willen aansturen op een gesprek tussen de gemeente, de bewoners van de Wester Hordijk en de eigenaar van de KFC aan de Van het Hoffstraat. In dit gesprek kunnen de bewoners een aantal voor hun grote bezwaren aankaarten en eventueel hun ongerustheid laten wegnemen door KFC. Een aantal zaken die de bewoners onder andere noemen zijn: 1. De KFC heeft aan de achterzijde een gigantisch raam met de afbeelding van de oprichter Harland Sanders. De bewoners van de Wester Hordijk vragen zich waarom dit raam deze afbeelding draagt en voelen zich vanwege de deels doorlaatbaarheid bespied. Ook als het hier licht doorheen schijnt, kan het hinderlijk zijn voor degenen die aan de achterzijde van hun woning slapen. Is het mogelijk dit raam te blinderen en de afbeelding te verwijderen? 2. Is het mogelijk dan de KFC een hoge wand (3-4 meter) plaatst tussen de drive in en de coniferenhaag die recent is aangeplant? Een open gesprek, waar de bewoners zich serieus genomen voelen en hun emoties over de gehele gang van zaken kunnen uitspreken en waar in alle openheid naar oplossingen wordt gezocht, zou de fractie van D66 waarderen. Is het mogelijk dat de gemeente, ambtenaren en wethouder(s) en de KFC zo een gesprek met de bewoners van de Wester Hordijk aangaan, waarin de menselijke en de praktische kant van deze zaak op de voorgrond staan? Met vriendelijke groeten, Marcel van Prehn en Marianne Tijssen-Humme, D66