Rapport BMC over Het Kruispunt

Voorzitter, D66 wil aan de gevraagde beslissingen gehoor geven. Zoals wij in de commissie samenleving hebben laten weten kan het rapport onder beslispunt 1 ter kennisgeving aangenomen worden. BMC heeft hier geen goede prestatie geleverd, dat is duidelijk. Moet het over? Dat is eigenlijk een vraag waar de fractie van D66 vraagtekens bij zet, maar gehoor aan wil geven om het af te sluiten. 1. Het Kruispunt bestaat 25 jaar. Hulde aan Het Kruispunt en wat zij neerzetten. Dat vindt D66 prachtig. Daar gaat het niet over….. In de commissie hebben wij een betoog gegeven over het belang van kunst en cultuur voor onze samenleving, voor het binden en verbinden van mensen. Kunst en cultuur laat ons zien dat wij een verleden, een heden en een toekomst hebben met elkaar. Wij hebben wat over om kunst en cultuur voor Barendrecht en in het Kruispunt in het bijzonder te behouden. Dat kost geld, altijd… Dat is inherent aan de sector, maar is tevens de basis voor een democratische, vrije samenleving. Haal kunst en cultuur weg en de ziel van de samenleving, van onze inwoners is weg. 2. D66 vindt dat BMC een wanprestatie moet kunnen verbeteren. In die zin, ja het onderzoek moet over. Wij vinden dat iemand de kans moet krijgen fouten te herstellen, dat hoort bij een fatsoenlijke samenleving. 3. D66 vindt een onderzoek door de Rekenkamer ook een optie, maar kiest om de reden genoemd voor het eerste. De fractie van D66 wil wél aangeven dat het moet gaan om een onderzoeker die het vertrouwen heeft van de bewoners van het Kruispunt (theater, radio, bibliotheek en Spruit)  De gemeente kan vertrouwen hebben in de goede afloop, maar er is door het onderzoek wat is geweest een zeer onveilige, schadelijke en pijnlijke situatie ontstaan. Vertrouwen, veiligheid, snelheid, een lage tijdsbelasting dat zijn woorden die passen bij een nieuw onderzoek. 4. Naast het onderzoek rond Het Kruispunt vindt D66 voor de toekomst van kunst en cultuur in Barendrecht het bezien in groter perspectief van belang. De Cultuurnota onder de loep: Hoe verhouden al deze partijen zich tot elkaar, waar kan nog meer synergie gehaald worden (terwijl er al veel is). Willen wij als raad en gemeente ook een stukje verantwoording achteraf of een stukje planning of visie vooraf. 5. Tot slot: de bewoners van Het Kruispunt zijn ons lief, daar hebben wij net als voor andere kunst en cultuur partijen (voorbeelden: Kunst Creatief, Cultuur Lokaal, De Harmonie, Stichting Kruispunt Live, de samenwerking met Blok0180, de Culturele Alliantie Barendrecht, de Historische Vereniging Barendrecht, Muziek Educatie, Jeugdtheater Hofplein, onderwijs en peuterwerk….) wat voor over. Voor D66 is dat de basis.