Raad op Straat ‘Waterbewustzijn’

Waarom de keuze van dit onderwerp? Waterbewustzijn is voor D66 een belangrijk onderwerp. D66 wijst consequent op de gevaren van natuurwater, met bijvoorbeeld als resultaat een waarschuwingsbord aan de Oude Maas, wat een gevaarlijke getijdenrivier is. Maar waterbewustzijn is veel meer, waterbewustzijn heeft ook een hele mooie zijde. De Stichting Milieu Dichterbij verzorgt gastlessen aan enkele basisscholen van de BAR-gemeenten over het waterleven en de waterkwaliteit. Onder leiding van Rob van der Drift gaan leerlingen, na een klassikale les naar buiten. Buiten legt hij uit hoe ons drinkwater ontstaat. Met een schepnetje doen de scholieren dan onderzoek naar de waterkwaliteit en het waterleven in een nabij gelegen sloot. Wie heeft u gesproken? Enkele raadsleden van D66 hebben de lessen van Rob van der Drift gevolgd. Naast een boeiende theorie les, waren we vooral aangenaam verrast door het plezier, enthousiasme en bewustwording van de leerlingen tijdens het ‘vissen’ in de sloot. Wat de sloot rijk is aan leven en het bekijken van deze vangst aan de hand van een kaart met afbeeldingen van al wat leeft in de sloot. Wat een leuke en inspirerende manier van leren. Dit verdient, in de ogen van de fractie van D66, een verbreding naar alle basisscholen in Barendrecht. Waar heeft u de overige informatie vandaan? De meeste informatie hebben we gekregen van de gastdocent. Maar er is ook veel informatie te halen van de website van Milieu Dichterbij: milieudichterbij.nl. De lessen en de website hebben als doel het waterbewustzijn te vergroten. De achtergrond van het ontstaan van de lessen ligt bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESCO), die concludeerde dat Nederlanders weinig belangstelling hebben voor water, waterverontreiniging en amper weten wat nodig is om ons land droog en bewoonbaar te houden. Wat is het vervolg? D66 is enthousiast over de wijze waarop de Stichting Milieu Dichterbij deze kant van waterbewustzijn bij de jeugd van Barendrecht onder de aandacht brengt. D66 gaat het college vragen of het mogelijk is om deze waardevolle lessen beschikbaar te maken voor alle scholen in Barendrecht. Maar ook voor de volwassen burgers van Barendrecht is het een aanrader om de site van de Stichting Milieu Dichterbij te bezoeken, helaas zijn de lessen alleen voor de kinderen, want ze zijn echt heel erg leuk en leerzaam.