Raad op Straat: Jongerenhuisvesting

In deze rubriek leest u hoe een raadsfractie een onderwerp oppakt. Deze week is het de beurt aan D66 raadslid Marcel van Prehn Waarom de keuze voor dit onderwerp? Binnenkort staat de woonvisie Barendrecht 2016-2025 op de agenda van de commissie ruimte. Deze woonvisie dient als basis voor de gemeente om met de lokale woningcorporaties (Patrimonium, Havensteder en Vestia) prestatieafspraken te maken. Het uiteindelijke doel van deze woonvisie is dat Barendrecht een aantrekkelijke woongemeente blijft. In de woonvisie wordt onder andere gekeken naar de huidige woningvoorraad en nieuwbouw om tot een verbeterde balans te komen zodat de verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen, zorgbehoevenden en statushouders allemaal een woning kunnen vinden. Wanneer we echter bij de leeftijdsgroepen kijken, zien we dat slechts 10% van de bevolking tussen 18 en 27 jaar oud is en dat 36% van de uit Barendrecht vertrokken bevolking is in deze leeftijdscategorie valt. Wie heeft u gesproken? Wij hebben een aantal jongeren gesproken die binnen de leeftijdsgroep 18 tot en met 27 jaar vallen die geen betaalbare woning in Barendrecht konden vinden. Frank (24) en Els (23) beiden opgegroeid in Barendrecht en net afgestudeerd konden hier geen betaalbare woning vinden en wonen nu in Hendrik-Ido-Ambacht. Nadia (20) werkzaam in de thuiszorg in Rotterdam is uitgeweken naar Hoogvliet. Alle drie zouden ze het liefst in Barendrecht wonen, maar de wachttijd op een betaalbare huurwoning in Barendrecht is ongeveer 8 jaar. Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald? Veel woningen worden tegenwoordig levensloopbestendig gebouwd of hieraan aangepast. Levensloopbestendig houdt in dat de woning zo is gebouwd dat de bewoners erin kunnen blijven wonen wanneer hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap. Dit zijn meestal drie kamer woningen of groter. We hebben gekeken bij verschillende woningcorporaties in het land hoe die een betaalbare woningvoorraad creëren voor de leeftijdsgroep 18 tot en met 27 jaar. Een veel voorkomende oplossing is dat er naast de levensloopbestendige woningen ook een aantal één kamer en twee kamer woningen gerealiseerd worden, die een stuk goedkoper zijn, zodat jongeren daar een plek hebben om te beginnen. Wat is het vervolg? Afgelopen dinsdag is in de raadsvergadering het amendement “Ook voor Barendrechters” door de raad aangenomen waarbij niet alleen kleine woonruimtes beschikbaar komen voor statushouders, maar ook voor o.a. jongeren. Wij zullen als fractie dit in de gaten blijven houden.