Raad op straat: Buurtpreventie in Barendrecht: vrijwilligerswerk voor een goede zaak

Waarom de keuze voor dit onderwerp? Eind 2013 gaf het Buurpreventieteam in mijn wijk deur aan deur uitleg over wat je kan doen om woninginbraak te voorkomen. Wij kregen een informatiepakket, met een folder om zelf mee te doen aan het Buurtpreventie team. Het is toen blijven liggen, maar ik was wel onder de indruk: buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten voor de veiligheid van anderen. Dat is toch mooi. Tijdens de Begrotingsbehandeling 2016 las ik, als raadslid de ambities van de Buurtpreventie teams: nieuwe leden werven en uitbreiden. En tijdens de Veiligheidsavond op woensdag 11 november is de Commissie Samenleving geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Ook hier aandacht voor de Buurtpreventie teams. Voor mij aanleiding om te kijken hoe het op dit moment gaat met de Buurtpreventieteams in Barendrecht? Wie heeft u gesproken? Om antwoord te krijgen op mijn vraag heb ik contact opgenomen met Marsha Rietbergen en Priscilla Ramos , de coördinatoren van de Buurtpreventie bij Kijk op Welzijn. Het bleek een goed moment, want de Buurtpreventie teams kunnen aandacht gebruiken. Het vinden van nieuwe leden is voor de Buurtpreventieteams Vrijenburg/Vrijheidsakker en Riederhoek/Smitshoek essentieel om hun werk goed uit te kunnen voeren. Daarom een gesprek met een van de vrijwilligers van het Buurtpreventieteam Vrijenburg/Vrijheidsakker, Mousapha Hadchoune. Hij is in maart 2014 van start gegaan , samen met nog zes vrijwilligers uit zijn wijk. Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald? Mousapha is naast het Buurtpreventieteam, ook actief als vrijwilliger bij de Kruidenier Koerier van Barendrecht. Op dit moment zijn minder vrijwilligers actief binnen het Buurtpreventieteam en dat vindt hij jammer. Eigenlijk zou het mooi zijn als het om de dag zichtbaar in de wijk loopt, maar dat lukt gewoon niet. Mousapha is enthousiast, betrokken bij de mensen in zijn omgeving. De jeugd, daar heeft hij geen last van. Bij hem staat preventie voorop. In de buurt wordt veel ingebroken, dus laat licht branden als je weggaat. Hij ziet op zijn ronde door de wijk uiteenlopende dingen: sleutels in de voordeur, tassen die nog buiten staan, auto’s open, IPad verlaten in een tuin. Wat is het vervolg? De fractie van D66 hoopt dat de ambities voor 2016 uit zullen komen. Buurtpreventie teams zijn waardevol voor Barendrecht. Hun aanwezigheid in de buurt, weten wie hier woont, direct contact met de mensen die in de wijk wonen, leveren een concrete en waardevolle bijdrage aan een veilige buurt. Met de inzet op de kanteling van de samenleving en het meer verantwoordelijk maken van inwoners voor de eigen leefomgeving, kan juist een Buurtpreventie team een mooie rol spelen. D66 vindt de inzet en het enthousiasme van vrijwilligers, zoals Mousapha fantastisch. Echt petje af! Meer informatie over de Buurtpreventie teams via de gemeentesite: Barendrecht .nl > Leven& Werken > Veiligheid > Buurtpreventie, een email naar [email protected]