Presentatie coalitie akkoord en installatie wethouder en nieuw raadslid

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 27 mei 2014 presenteerde het nieuwe college van EVB, VVD en D66 het coalitie akkoord ‘Een sterk Barendrecht, doe mee!’. Ingeborg Monhemius-van der Veen die namens D66 het woord voerde, liet weten alle vertrouwen te hebben in de samenwerking met EVB en de VVD. Met name het feit dat inwoners, bedrijven en andere organisaties de komende jaren nauw betrokken worden bij gemeentelijk beleid spreekt D66 aan. Monhemius is “blij dat het toekomstig college vanuit een open houding in gesprek zal gaan met de samenleving”. Andere punten die voor D66 belangrijk zijn en die opgenomen zijn in het coalitie akkoord liggen op het terrein van duurzaamheid, cultuur, natuur, onderwijs en ondernemerschap. Vanaf 2015 ziet Monhemius in het sociale domein een grote uitdaging wanneer de gemeente geconfronteerd wordt met de drie decentralisaties. Samen met de raad en andere betrokkenen wil D66 deze grote transities op een zorgvuldige wijze invoeren. Ingeborg Monhemius eindigde haar betoog met de woorden; “ Barendrecht is een prettige gemeente om in te wonen en te werken en samen met u wil ik er alles aan doen om dat zo te houden en waar mogelijk te verbeteren!”. Na de presentatie van het coalitie akkoord werden de nieuwe wethouders en raadsleden geïnstalleerd. Namens D66 werd Ingeborg Monhemius benoemd tot wethouder. Zij krijgt de portefeuille duurzaamheid en milieu, cultuur en monumentenzorg, recreatie & vrije tijd, WMO & welzijn en ruimtelijke ontwikkeling. Door de beëdiging van Monhemius kwam een plaats vrij in de fractie, die de komende vier jaar wordt ingenomen door Marianne Tijssen-Humme. Zij zal de fractie van D66 versterken met haar kennis en ervaring op vooral het terrein van zorg en veiligheid. Irma Rasidovic-Velagic is de nieuwe fractievoorzitter van D66. Haar ervaring als raadslid in de periode 2010-2014 zal haar hierbij goed van pas komen en ze zal haar rol vol enthousiasme oppakken. De komende jaren zal de fractie van D66 zich samen met haar wethouder met plezier voor u inzetten!