Parkeerplaatsen voor minder validen op dijkniveau voor het Het Kruispunt

Op initiatief van D66 Barendrecht is meerdere keren bij het college onder de aandacht gebracht dat het niet acceptabel is dat de parkeerplaatsen voor minder validen op dijkniveau voor het Het Kruispunt zijn komen te vervallen. Al op 7 september 2018 hebben wij de eerste vragen hierover gesteld. Op 13 mei 2020 vonden we dat het college meer dan voldoende tijd had gehad om deze kwestie op te lossen en hebben we opnieuw vragen gesteld. In de tussenliggende periode hebben we natuurlijk gebruik gemaakt van onze contacten in het gemeentehuis om dit onder de aandacht te houden. Dit jaar hebben we met de WMO-raad overlegd en zijn we samen met hen de strijd aangegaan. 14 juli 2020 is het eindelijk zover en hebben een bevestiging van wethouder Nico Bults dat de parkeerplaatsen voor mindervaliden op dijkniveau voor Het Kruispunt terug zullen komen.

Reactie van de wethouder

De wethouder schrijft op 14 juli 2020 in een brief aan de gemeenteraad het volgende: Door de WMO-adviesraad is tijdens de rondgang in het centrum de kwestie van de invalideparkeerplaatsen nogmaals onder de aandacht gebracht. In overleg met de brandweer is er gekeken waarom er negatief advies is uitgebracht. In het ontwerp van het Kruispunt/Binnenhof dat aan de brandweer was voorgelegd, waren er invalideparkeerplaatsen ingetekend voor de trap. We hebben aan de brandweer gevraagd wat zij vonden van de situatie vóór de herinrichting van Het Kruispunt. Deze kon de brandweer wel omarmen. Een check bij de ING-bank heeft ook aan die zijde een akkoord opgeleverd. Waarbij wel de aantekening door de ING-bank gemaakt werd dat er voldoende ruimte, zijnde 3,5 meter manoeuvreerruimte, moest blijven voor de geldwagen. In casu betekent dat, dat de terrassen zodanig moeten worden opgesteld dat die ruimte er ook blijft. De wens van het weer laten functioneren van de invalideparkeerplaatsen als zodanig is natuurlijk fijn dat het kan. Het idee om van Het Kruispunt een beleefplein te maken kan dan niet meer worden ingewilligd. De impact van parkerende en kerende auto’s vergt een bepaalde ruimte. Daarnaast heeft dit ook impact op de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. Er zal door deze gebruikers van het gebied extra moeten worden opgelet, omdat zij niet meer de enige gebruikers zijn en de ruimte moeten delen met gemotoriseerd verkeer. Ondanks de haken en ogen aan het terugplaatsen van de invalidenparkeerplaatsen is de wens duidelijk en zal ik de parkeerplaatsen ook weer in ere herstellen.

We zijn blij met het resultaat

De aanhouder wint! De parkeerplaatsen worden weer in ere hersteld. Wij van D66 Barendrecht zijn blij met dit resultaat. Lang gewacht, niet gezwegen en gekregen!