Parkeerplaatsen voor minder validen op dijkniveau op de Middenbaan

Al enige tijd maakt D66 Barendrecht zich sterk voor een significante verbetering van de bereikbaarheid van de Middenbaan op dijkniveau en hiermee onder meer de voorzieningen in Het Kruispunt. Met name parkeren voor minder valide mensen is het Kruispunt moeilijker bereikbaar. Graag zouden wij parkeerplaatsen voor minder validen op dijkniveau op de Middenbaan gerealiseerd zien. Naar aanleiding van het ontwerp van de buitenruimte van Het Kruispunt hebben wij enkele vragen:
  1. Op dijkniveau waren er in het verleden parkeerplaatsen voor minder validen op dijkniveau. Wat is de reden dat er jarenlang parkeerplaatsen zijn geweest zonder dat dit als een belemmering voor de veiligheid werd gezien? Nu wordt veiligheid door de VRR onder andere als reden opgegeven dat er geen parkeermogelijkheden zijn. Waarom kon het in het verleden wel en nu niet meer?
  2. Navraag heeft geleerd dat de WMO-raad de samenwerking inderdaad waardeert, maar hun advies is nauwelijks verwerkt in het voorstel. Welke redenen zijn er om hun adviezen die vragen om onderzoek niet zijn overgenomen? En hoe is er met de overige adviezen omgegaan bij de totstandkoming van het ontwerp?
  3. Zijn er alternatieven waardoor wel aan de voorwaarden van veiligheid voldaan kan worden en parkeerplaatsen voor minder validen op dijkniveau op de Middenbaan gerealiseerd kunnen worden? Of dat er aan de westzijde van het Kruispunt parkeermogelijkheden en toegang kunnen worden gerealiseerd?