Motie Hospice aangenomen

In de raadsvergadering van 21 april heeft D66 raadslid Marianne Tijssen-Humme een motie ingediend met een verzoek aan het college om te onderzoeken welke mogelijkheden het college ziet om door middel van een garantiestelling op de hypotheeklasten € 200.000,- van de Hospice Barendrecht ondersteuning te geven aan de komst van de hospice. Deze motie werd raadsbreed ondersteund en mede-ondertekend door alle andere partijen en is daarmee unaniem aangenomen. D66 Barendrecht is hier heel blij mee en zal scherp in de gaten houden hoe het college deze motie verder gaat uitvoeren. Motie onderbouwing In Nederland zijn sinds de jaren 80 van de vorige eeuw al vele hospices opgericht. In Barendrecht hebben wij geen hospice. Een hospice is een omgeving waar mensen de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen. Voor hen en hun naasten bieden zorgverleners, de eigen huisarts, special opgeleide vrijwilligers, daar waar nodig en gewenst tijd, aandacht en ondersteuning. Dat is belangrijk, want vaak zijn de naasten, de mantelzorgers al overbelast. Als het einde nabij is breekt een onzekere periode aan. De zorg aan een geliefde in die periode is zwaar, de zorg wordt over het algemeen intenser en intensiever. Binnen de setting van een hospice is gelegenheid voor het in liefde, in de eigen kracht en in rust afscheid te nemen van het leven en elkaar. In een huiselijke sfeer, in de eigen woonomgeving van Barendrecht het levenseinde ervaren, dat is mogelijk als Barendrecht een hospice krijgt. De Rotary Club Barendrecht heeft in 2013 goed nagedacht over een project wat ondersteuning behoeft en is gekomen tot het idee om binnen afzienbare tijd een hospice te realiseren. Inmiddels heeft de Stichting Hospice Barendrecht een boerderij op het oog aan de Voordijk, tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ Barendrecht en lijkt de hospice stapje voor stapje werkelijkheid te worden. De mensen van de hospice maken stappen, maar soms heeft een goed project een extra steun in de rug nodig. De steun van de raad en de steun van het college van Barendrecht. D66 heeft die steun al gegeven in haar verkiezingsprogramma en heeft dit samen met de EVB en de VVD opgepakt binnen het coalitoeakkoord. Met deze motie is de komst van de hospice een stapje dichterbij in een lang proces. Een proces wat waardering verdient van ons allemaal. D66 kijkt met bewondering en respect naar alle mensen die zo nauw betrokken zijn bij dit project. En wij hopen dat volgend jaar de hospice daadwerkelijk open is. MOTIE