Motie gratis VOG

Op initiatief van D66 raadslidTijssen-Humme is de motie Gratis VOG ingediend op de raadsvergadering van 23 november 2016. De motie is unaniem aangenomen door de Raad. In de motie wordt aan het college van Barendrecht het verzoek gedaan een onderzoek in te stellen met de volgende uitgangspunten

    • de VOG te gaan vergoeden voor alle Barendrechtse vrijwilligers, waarbij vrijwilligers worden ingezet bij kwetsbare Barendrechtse inwoners;
    • de VOG eveneens te vergoeden indien een inwoner van Barendrecht  buiten de gemeente Barendrecht bij een vrijwilligersorganisatie werkzaam is als vrijwilliger;
    • en daarbij als uitgangspunt van een vrijwilligersorganisatie te nemen: De uitvoering van het primaire proces wordt gedaan met de inzet van minimaal 70% vrijwilligers van het totaal aantal medewerkers;
    • daar waar mogelijk de financiële consequenties van het vergoeden van de VOG aan vrijwilligers binnen vrijwilligersorganisaties op te nemen.

De reden voor het indienen van de motie door D66 zijn de volgende:

  • de Barendrechtse samenleving een prachtige en krachtige samenleving is, waarin vrijwilligers* en vrijwilligersorganisaties** een prominente plaats innemen;--