Marcel geïnterviewd door Lars en Jurgen

Maandag 5 november 2018 zijn fractievoorzitter Marcel van Prehn en penningmeester Jeroen de Lang geïnterviewd door Lars Bierhuizen. Lars volgt de MBO-4 opleiding Sport en Bewegen aan het Albeda College. ’s Avonds is Marcel geïnterviewd door Jurgen van Schöll. Jurgen volgt dezelfde opleiding als Lars. Daar kon Jeroen helaas niet bij zijn. Lars en Jurgen hebben voor hun opleiding de opdracht gekregen zich te verdiepen in de lokale politiek en standpunten van meerdere partijen met elkaar te vergelijken. Als echte onderwijspartij werkt D66 Barendrecht daar natuurlijk graag aan mee.

Onderwijs

De gemeente heeft maar een beperkte invloed op het onderwijs op de scholen in Barendrecht. Dat is een goed uitgangspunt: de politiek moet zich niet inhoudelijk bemoeien met het onderwijs. Wel kan een lokale partij als D66 Barendrecht zich hard maken voor de juiste randvoorwaarden. Zo houdt Marcel vanuit de raad scherp in de gaten dat er daadwerkelijk maatregelen worden getroffen om het leefklimaat in de scholen te verbeteren. Ook de vele fietsendiefstallen bij de scholen heeft zijn aandacht. D66 Barendrecht zou graag een opleiding op HBO-niveau in Barendrecht zien. Ook zou D66 Barendrecht graag zien dat op alle basisscholen in Barendrecht zowel zwem- als verkeersles gegeven wordt. We zijn in gesprek over op welke manier de gemeente zou kunnen helpen dit mogelijk te maken. D66 Barendrecht vindt dat digitaal onderwijs meer aandacht moet krijgen. Bij dit digitale onderwijsaanbod moet veel aandacht besteed worden aan digitale do’s en don’ts op de diverse sociale media. Met name op het tegengaan van intimidatie, pesten en seksuele intimidatie kunnen scholen een belangrijke bijdrage leveren. Ook moeten kinderen vaardig worden in online privacy en respectvolle omgangsvormen online. Digitale vaardigheden leren wordt pas in 2021 verplicht voor basisscholen. D66 Barendrecht wil daar niet op wachten.

Jongeren

Onderwijs is natuurlijk niet het enige onderwerp voor jongeren. Ook sport is voor Lars en Jurgen belangrijk. Lars sprak de waardering uit voor het Cruyff Court. Daarbij maakte hij terecht de kanttekening dat de bereikbaarheid ervan voor jongere kinderen beter had gekund. Het is nu een beetje afgelegen. We zijn met hem eens dat iedere wijk een trapveldje zou moeten hebben.