Luchtkwaliteit in scholen

De luchtkwaliteit in scholen in Barendrecht laat te wensen over, zo stellen de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA, SGP/CU, GroenLinks en D66. Dit punt hebben deze partijen opgenomen in het coalitieprogramma en daarmee hebben deze partijen het college verzocht dit op te pakken. Binnenkort zal het college laten weten hoe dit opgepakt zal gaan worden. Sinds vorig jaar komen signalen over slechte luchtkwaliteit binnen. Onder andere schoolbesturen hebben hier melding van gemaakt richting de gemeenteraad. Er zijn al enkele onderzoeken gedaan. De coalitiepartijen nemen dit probleem serieus. Ze zien daarom graag dat dit onderwerp goed de aandacht krijgt van het college. Tijdens de laatste raadsvergadering heeft oppositiepartij EVB geprobeerd dit onderwerp nu al op de agenda van de gemeenteraad te zetten. We ondersteunen het belang hiervan en dus ook behandeling in de gemeenteraad, maar dan wel nadat het college haar plannen heeft voorgelegd aan de raad. Een overhaaste behandeling van dit onderwerp doet deze serieuze zaak geen goed. Bovendien werd dit onderwerp net voor de vergadering door EVB op de agenda gezet met een reeks aan nog te lezen stukken. De behandeling zou daarom zijn uitgelopen op een fiasco. Dat mag niet gebeuren, zeker niet gezien het belang van dit onderwerp.

Moties

Tijdens de raadsvergadering heeft de oppositiepartij EVB tot tweemaal toe geprobeerd om door middel van het indienen van een motie dit onderwerp toch te behandelen. Dat mag gezien worden als bijzonder, omdat de coalitiepartijen net daarvoor hadden aangegeven dit te belangrijk te vinden om even snel te bespreken. Beide moties werden om deze reden niet aangenomen.

Politiek spel

De coalitiepartijen hebben dit ook opgevat als een spel dat gespeeld werd om politieke punten te scoren voor ogen van de media en de inwoners van Barendrecht. Als reactie hierop hebben de coalitiepartijen aangegeven dat dit nooit de bedoeling kan zijn van gekozen volksvertegenwoordigers en dat benadrukt middels een motie van afkeuring. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen en geeft wat betreft de coalitiepartijen richting de EVB aan dat je zo niet met elkaar om moet gaan. Helemaal niet als het gaat over belangrijke onderwerpen die serieus aandacht behoeven.