Leegstand Carnisse Veste

Waarom de keuze voor dit onderwerp? Met het recente vertrek van weer enkele winkels in Carnisse Veste begint de aanblik van het winkelcentrum steeds soberder te worden. Dit maakt het steeds minder aantrekkelijk om te gaan winkelen in Carnisse Veste. Om te voorkomen dat in de toekomst alle winkels verdwijnen moet er iets gebeuren. Wie heeft u gesproken? Een ondernemer van een Biologische winkelketen en mevrouw Simonian een bezoekster aan het winkelcentrum. Beiden hebben een mening over de leegstand en de vertrekkende winkels in Carnisse Veste. De ondernemer geeft twee redenen aan waarom hij geen winkel gaat openen in Carnisse Veste. Het ontwerp van het winkelcentrum is niet goed. Althans de publiekstrekkers, de twee supermarkten, liggen niet goed. Mensen lopen van de garage direct de supermarkten in en komen niet boven mits ze iets specifieks nodig hebben. Er zouden dus publiekstrekkers boven moeten komen. En verder zijn de huren te hoog voor de locatie. Vergelijkbare locaties elders in het land zijn goedkoper. Bezoekster mevrouw Simonian geeft aan dat nu ook de laatste kledingwinkel weg gaat, ze gedwongen wordt om naar Rotterdam te gaan wanneer ze kleding wil kopen. Door het huidige winkelaanbod op Carnisse Veste zal ze dus alleen nog maar voor de supermarkten komen. Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald? Schiedam was jarenlang de gemeente in Nederland met de meeste leegstand van winkels. De gemeente Schiedam heeft dit probleem erkend en ze hebben een aantal oplossingen bedacht om de leegstand tegen te gaan. Daarvoor hebben ze een projectgroep in het leven geroepen die zich bezig houdt met de leegstand van winkels in de gemeente. Daarnaast hebben ze hun rekenkamercommissie opdracht gegeven om de leegstand in de stad te onderzoeken. D66 heeft contact met raadsleden in Schiedam om te zien of er initiatieven die daar werken ook voor Barendrecht van toepassing kunnen zijn. Wat is het vervolg? D66 zal de wethouder vragen blijven stellen aan de wethouder zodat de leegstand in Carnisse Veste onder de aandacht blijft van het college. Eventuele initiatieven die elders werken zullen wij ook onder de aandacht brengen van de wethouder, zoals de leegstand-verordening. De vragen die D66 gesteld heeft zijn te vinden op de website van gemeente Barendrecht.