Laat jongeren meepraten in de jongerenraad

D66 vindt het meedenken, meepraten en meebeslissen van jongeren erg belangrijk. Een groot deel van hen mag immers nog niet stemmen, maar wil wel meedoen met de samenleving. Van deze actieve jongeren zien we graag dat ze betrokken worden bij en vertegenwoordigd worden in de Barendrechtse jongerenraad. Deze jongerenraad wordt, als het aan D66 ligt, zo spoedig mogelijk opgericht. Burgemeester en wethouders hebben in de onlangs voorgestelde en aangenomen motie de opdracht gekregen het oprichten van een jongerenraad te onderzoeken. Een jongerenraad geeft jongeren een kans hun stem te laten horen. Het geeft de politiek een kans jongerenbeleid goed aan te laten sluiten bij de wensen van jongeren zelf. De jongerenraad krijgt wat D66 betreft in de resterende raadsperiode een serieuze adviesfunctie. D66 vindt het belangrijk een jongerenvisie op het gemeentebeleid te hebben. Bij zaken die worden behandeld in de jongerenraad moet de gemeenteraad een open houding hebben en de geluiden en standpunten van de jongerenraad serieus nemen. Onlangs heeft Barendrecht al een kinderburgermeester aangesteld en ook tienjarigen mogen bij de burgemeester langskomen in het kader van kinderparticipatie. Dit is een mooie stap. Ook in de rest van het land zien we deze trend. Terecht worden mogelijkheden tot participatie van verschillende groepen burgers ontwikkeld, gestimuleerd en gerealiseerd.

Jongerenraad

In aansluiting hierop is de jongerenraad een logische stap. Wat D66 betreft komt de op te richten jongerenraad bij elkaar om te debatteren over actualiteiten en thema’s in Barendrecht die hen raken. Pas als je 18 bent, mag je stemmen, maar middelbare scholieren komen dag in dag uit met het gemeentebeleid in aanraking: op school, op de fiets en in de buurt. Wij willen de jongeren van nu, de kiezers en politici van de toekomst, beter bij de lokale politiek betrekken. De wereld is van ons allemaal. In de politiek worden veel besluiten genomen over de toekomst en de blik van jongeren meenemen is dan ook niet meer dan vanzelfsprekend.

Lokale politiek boeiend voor jongeren

D66 hoopt met de jongerenraad de lokale politiek voor jongeren boeiender te maken. We zien het in ons eigen ledenbestand ook, jongeren zijn wel geïnteresseerd. Geef ze een kans om mee te doen en inspraak en invloed te hebben op hun leefwereld. Gabriël Karreman, een VWO-leerling uit Barendrecht doet bijvoorbeeld een onderzoek naar de mening van Barendrechters over de coalitievorming. We kunnen hem helpen door de enquête (link) in te vullen. Ook zijn er veel jongeren die de thema’s die in de lokale politiek spelen interessant vinden, maar er nu maar heel weinig van meekrijgen. Toch zien ze wel een peperduur aangelegd nieuw plein bij het gemeentehuis waarvan het nut en de noodzaak hen ontgaat. Zonde, want de lokale politiek beslist vrij veel. Door jongeren nu al zelf mee te laten doen, wordt de lokale politiek hopelijk veel toegankelijker en tastbaarder voor hen, maar ook voor hun vrienden en klasgenoten.

Jongeren actief betrekken bij beleid

De jongerenraad krijgt wat D66 betreft een adviserende rol. Veel beleidsterreinen hebben direct of indirect met jongeren te maken. Van het terugdringen van het aantal schoolverlaters tot discussiëren over veilig en gezond uitgaan en de mogelijkheden daartoe binnen Barendrecht: daar moeten we het niet alleen over, maar ook mét jongeren over hebben. Verder snijdt het mes aan twee kanten: de gemeenteraad is gebaat bij het advies van de jongeren enerzijds; anderzijds leren de jongeren zelf ook een nieuwe wereld kennen. Het leren kennen van ons democratische stelsel is een belangrijk onderdeel van de burgerschapsvorming zoals leerlingen dat op school krijgen. Waar kun je dat beter leren kennen dan in het huis van de democratie zelf? Laat Barendrecht hierin een voorbeeld zijn.